Sophantering

För att hålla rent och snyggt i din närhet är alla boendes insats viktig. Följ därför våra enkla regler när det gäller sophantering.

Hushållsavfall i containrar/sophus/soptunnor
Dagligt, brännbart avfall, så som matrester, kaffefilter, blöjor, hushållspapper etc.

Materialåtervinning vid återvinningsstation
Tidningar, glas, plast, plåt/metall, papp/wellpapp.

Hemelektronik till återförsäljare
TV, stereoutrustning, datorer, tvättmaskiner o. dyl.

Grovsopor till kommunens återvinningscentraler
Möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar mm