Gå direkt till innehåll

enkät kring återkoppling

Just nu får en del av våra hyresgäster en enkät skickad till sig där vi ställer fyra korta frågor om hur man upplever vårt arbete kring snabbare återkoppling. 

Vi på Förbo vill ta pulsen på hur ni hyresgäster upplever informationen kring era serviceärenden. Detta med anledning av att vi arbetar målmedvetet för att bli bättre på återkoppling.

Vi har tagit fram ett kundlöfte som innebär att vi vill vara snabba med att återkoppla till dig som hyresgäst när du har ett ärende hos oss. Akuta ärenden ska återkopplas samma dag medan övriga ärenden inom två arbetsdagar. 

Enkäten skickas ut till ett urval av de hyresgäster som haft ett ärende hos oss under maj/augusti 2022. Enkäten skickas ut digitalt via mejl/sms och svarsinsamlingen pågår till 7 oktober. 

Har du frågor kring enkäten? Mejla