Justerad hyra för p-platser och smålokaler

För 2019 justerar vi hyrorna på p-platser, garage och carportar med 5% och smålokaler justeras med 3,5%. De nya hyrorna är med på avin från och med januari. Information om justeringen skulle varit med på avierna, men detta har tyvärr fallit bort i systemet. Vi har skickat ut information via Mina sidor och som sms.

Varför höjer ni hyrorna?

Våra kostnader ökar varje år då bland annat våra avtal och inköp blir dyrare. Våra entreprenörer till exempel indexreglerar sina avtal varje år. Kommunerna höjer även sina taxor, och i år får vi höjningar runt 2-4% och upp mot 12%. Så för att kunna möta ökade kostnader behöver vi också se över våra intäkter. Och det innebär hyror för våra bostäder, lokaler och parkeringsplatser. Därför har vi gjort bedömningen att vi i år behöver justera hyrorna på parkeringsplatser (inkl garage och carportar) med 5% och smålokaler med 3,5%. 

När det gäller hyrorna för bostäderna så för vi just nu en förhandling med Hyresgästföreningen om hur stor den justeringen ska bli.