!

Just nu har en del besökare på webbplatsen problem med att logga in på Mina sidor eller att se lediga lägenheter. Vi jobbar på att åtgärda problemet.

!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår

Blir bättre tillsammans inom Skåneinitiativet

Förbos medverkan i Skåneinitiativet är ett bra exempel på hur många aktörer tillsammans kan bli bättre genom dialog och delaktighet. Det rimmar väl med Förbos eget arbetssätt. Under hösten 2017 avslutades energiutmaningen Skåneinitiativet efter knappt tio år. Tillsammans med 105 andra bostadsföretag har Förbo under åren bidragit till det gemensamma målet att minska energianvändningen med 20 procent. På Förbo har frågan haft en prioritet i hela organisationen under åren som gått. Utöver att bidra till det kollektiva målet att minska energianvändningen har Förbos medverkan också lett till att höja medvetenheten om energisparfrågor och visat hyresgästerna deras stora möjligheter att bidra och vilken påverkan det har för miljön.

Erfarenhetsutbyte

Inom Skåneinitiativet har det funnits gott om tillfällen att inspireras av vad andra gjort och sträva mot målet tillsammans. Ett par konkreta åtgärder som Förbo infört tack vare inspiration från andra bostadsbolag är att växla upp vattenbesparingen genom att byta till snålspolande engreppsblandare i hela beståndet, samt kontrollera att befintliga blandare fungerar. Även från- och tilluftsventilationen FTX som användes vid renoveringen på Brattåsvägen var en beprövad idé från ett annat bolag. Ett sätt att höja medvetenhet hos hyresgäster kring energi var Energisparkampanjen som riktade sig till hyresgäster med hjälp av informationsmaterial från SABO. En annan åtgärd har varit att jobba ihop med kommunerna med källsortering. Kommunerna och Förbo har gemensamt delat ut påsar i samband med införandet av utsortering av matavfall.

Nätverksträff på Förbo

Inom Skåneinitiativet har två träffar hållits på olika platser i landet varje år, plus en ”energikick” under hösten. I mars 2017 arrangerade Förbo en nätverksträff tillsammans med SABO och representanter från andra bostadsbolag. Syftet var att utbyta erfarenheter kring drift- och energifrågor men också bjuda på ett studiebesök. Bostadsområdet Säteriet visades upp som ett bra exempel på hur vi utvecklat området genom bland annat en omfattande renovering och energieffektivisering av husen. 

Om Skåneinitiativet
SABO:s utmaning för minskad energianvändning avslutades under 2017. Bostadsföretagen som anslöt sig till Skåneinitiativet antog en utmaning att minska sin energianvändning med 20 procent från 2007 till 2016. Under hösten 2017 kom resultatet: bostadsföretagen har gemensamt minskat energianvändningen med 17 procent. Förbo har varit med från starten och fick resultatet 17,1 procent. 106 kommunala bostadsbolag anslutna till initiativet har på tre år sparat cirka 450 miljoner kronor och 55 000 ton koldioxid tack vare omfattande energieffektiviseringar.