!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår

på gång i DITT OMRÅDE

Härryda

Hindås

Hindås stationsväg 19-33

 • Arbetet med att renovera badrummen fortsätter.

Landvetter

Landvetter centrum

 • I anslutning till Landvetter centrum kommer vi att bygga det nya kvarteret Landevi gårdar. Själva arbetet kan komma att påverka dig som hyresgäst då det är en byggarbetsplats med ljud och mer tung trafik i omlopp. Det komer att bli en ny gårdsmiljö för delar av befintliga Brattåsvägen som ansluter mot nybyggnationen, både under byggtid på grund av etablering men även efteråt med nya parkeringar och planteringar. Det kommer även att innebära ny och fräsch sopsortering med fler fraktioner som ska byggas, men tillsvidare kommer det att finnas tillfälliga sopcontainrar. Arbetet kommer även innebära gatuavstängningar sporadiskt på grund av kommunens arbeten med infrastruktur. 

Byvägen 8

 • Arbetet med modernisering av hiss är klart. 

Stommen

 • Renoveringen av Stommen fortsätter. Arbetet på hus 202-211 håller på att avslutas och vi har har precis startat med hus 252-261.
   

Mölnlycke

Flädervägen 1-21

 • Arbetet att byta rötskadad fasadpanel och måla husen i en ny kulör fortsätter.

 • Arbetet att, i samband med att vi målar husen, sätta vi upp nya låsbara brevlådor fortsätter.

Skogsgläntan

 • Arbetet att sätta upp nya stolparmaturer med LED-belysning pågår. 

Stationsvägen 7-11

 • Arbetet att byta fönster i burspråk på baksidan samt tilläggsisolera och lägga nytt fasadmaterial på burspråk har startat.

Säteriet  

 • Säteriet i ny kostym: Arbetet på Aspgården fortsätter med utemiljön och till hösten börjar arbetet med renovering av Björkården1-3, 24-37, 38-42 samt 43-56. 

 • Vi moderniserarar hissen på Säterigården 1.

 • I direkt anslutning till Säteriet pågår bygget av vårt nya kvarter Tallspinnaren. Själva arbetet kan  påverka dig som hyresgäst då det är en byggarbetsplats med ljud och mer tung trafik i omlopp. Det kommer att blli en delvis ny gårdsmiljö norr om Tallgården i anslutning mot de nya husen och gångvägar mellan nedergårdarna och Platåvägen är delvis avstängda under byggtiden.

Vallen 2 (Lingonvägen 9)

 • Arbetet med att sätta upp ny LED-belysning vid entré och källare är klart. 

 

Balltorp

Gundefjällsgatan 301-305 

 • Vi moderniserar hissarna.

Peppareds torg och Pepparedsängen

 • Fasad- och takrenovering på affären i området.

 • Under våren invigde vi den nya mötesplatsen med sittgrupper och grill. Vi byggde insektshotell med barnen. Tack till alla som kom!

 • Boulebanan är iordningställd med nytt grus/underlag.  

Ålegårdsgatan 368–382 och 388–424 

 • Byte av betongtegel på tak och målaning fasad. Dessutom byter vi loftgångsfronter och tak över trapp. Upphandlingen blev överprövad. Allt är klart nu men det innebär att arbetet kommer att starta först till våren 2020. 

Ålegårdsgatan 386 

 • Vi byter betongtegel på tak, lagar fasadtegel och byter balkongfronter. Upphandlingen blev överprövad. Allt är klart nu men det innebär att arbetet kommer att starta först till våren 2020. 

Lindome

 • Nya papperkorgar är uppsatta i alla områden.

Dotegården

 • Arbetet med dränering avslutas och kommer att påbörjas på nytt i samband med att det tas ett helhetsgrepp för hela området.  

Kyrkängen

 • Det har gjorts nya, bredare p-platser på D-gården. 

 • Vi har satt upp nya bänkar vid uteplatserna på A-,B- och C-gårdarna.

 • Målning av husen på Mattias väg 2–88 pågår.

Lindome centrum

 • Planering för en större fasadrenovering är påbörjad. Information kommer att komma löpande till berörda.

Tåbrovägen

 • Arbetet med att uppdatera befintliga förråd till säkrare modell fortsätter och kommer att pågå vecka 40-41. 

 • Tvätt av entrétaken är klart. Målning avvaktas med för att kunna samköra med ytterligare målning som behöver göras.

 

Floda

Mårdvägen

 • Arbetet med att byta ut ett antal dörrar inne i tvättstugan är klart.  

Nya Nordåsvägen

 • Stolpbelysningen har fått nya lampor med LED-belysning. 

Rödhakevägen

 • Belysning (så kallade ljuspollare) har installerats vid behållarna för mat- och restavfall.  

Gråbo

Lundbygården

 • Arbete pågår att modernisera hissen.

 • Nya lampor med LED är uppsatta på fasaden.

Parasollen

 • Arbetet att sätter upp nya sittbänkar är klart.

Segerstadsvägen 

 • En del belysning på fasaderna och garagen är utbytta och nya LED-lampor nu är på plats.

Småhöga och Grönbacka

 • Ett antal dörrar inne i tvättstugan är bytta.

 • På Grönbacka kommer ett arbete att starta 5 september för att byta ut garageportarna.

Småhöga 2-72

 • Arbetet att byta skadad fasadpanel, renovering av tegelfasader och måla husen på Småhöga 2-72 fortgår.

Lerum

Hulan

Projektet på Hulan fortsätter under året:

 • Alla fasader målas och tvättas under 2017-2020. 

 • Byte av vissa tegelfasader.

 • På husen vi målar passar vi även på att byta fasadbelysning till LED.

 • Byte till LED-belysning med närvarostyrning i förråden. 

 • Brevinkasten sätts igen och ersätts med nya brevlådor. 

 • Arbetet att byta avlopp i några av husen är klart.

 • Utemiljö och lekplatser ses över. 

Stenkullen

Hällebergsvägen 20 och 34

 • Arbetet att måla trapphuset, byta mattorna på golvet och byta armaturerna fortsätter. Dessutom ska nya postboxar installeras. Arbetet med att byta porttelefonsystemet är klart.

 • Arbetet med att byta till LED-belysning i tvättstugan är klart. 

Ölslanda Lycka

 • Arbetet med att byta till LED-belysning i tvättstugan är klart. 

 

Marstrand

Bohusgatan 9

 • Planering avseende renovering av tak, fasader, fönster samt invändig renovering med badrum, kök, stammar med mera fortsätter. Det kommer troligen att starta 2020. 

Hamngatan

 • Nu är bytet av rötskadad fasadpanel, målning av fasaden, byte av rostig plåt och fönster i takkupor klart. Huset fick en lite annan nyans av gul kulör. Loftgångarna har fått ny LED-belysning och bytet av brevlådor till postboxar är klart.

Hospitalgatan 6 

 • Pågående arbete med att måla fasader, laga betongskador på balkonger, måla lägenhetsdörrar på loftgången, byta till nya entrédörrar och byta till LED belysning på loftgångar. Arbetet beräknas vara klart i november. 

Körbärsgatan 3

 • Vi byter entrépartier.

Körsbärsgatan 5

 • Bytet av entrépartier samt dörrar på invändiga och utvändiga trapphus är klart. 

Långgatan 3 

 • Pågående arbete med att måla fasader, laga betongskador på balkonger, målar lägenhetsdörrar på loftgången, byta till nya entrédörrar och byta till LED belysning på loftgångar. Arbetet beräknas vara klart i november. 

Långgatan 5–7 

 • Arbetet att renovera och måla fönster och entrédörrar till trapphuset är klart. 

Kareby

Hagenvägen

 • Arbetet att dränera gräsmattorna på vissa uteplatser är inställt.

 • Hyresgästerna har startat upp en ”Grannsamverkan” i bostadsområdet och nya skyltar har monterats upp i samarbete med Förbo och Polisen.

 • Arbetet att genomföra markarbeten kring infarten till området samt eventuell asfaltering av parkering kvarstår. 

 • Arbetet med att byta garageportar är klart och målning av parkeringsrutor fortsätter. Linjering kvarstår. 

Kärna

Kärna Torg

 • Arbetet med att byta vågformade fasadskivorna, måla träpanel, laga betongskador och byta till LED belysning i trapphus och garagelängor fortsätter. Arbetet beräknas vara klart vecka 40. 

Syrenvägen

 • Arbetet med att göra vissa åtgärder på mark och lekplats har ännu inte påbörjat. 

Ytterby

Björkås

 • Nya ”gröna” papperskorgar, hundbajsbehållare samt ”Förbjudet att rast hundar-skyltar” har satts upp i hela området.

 • Arbetet att beskära samtliga björkar i området är klart.

 • Arbetet att sätta upp ny LED-belysning i samtliga tvättstugor är klart.

 • Arbetet att byta ut stolpbelysningsarmaturer på ”den stora parkeringsplatsen/besöksparkeringen” är klart.

 • Arbetet att asfalterat samtliga ”potthål” i hela Björkås är klart.

 • I nära dialog med de boende utvecklar vi en ny aktivitetspark i området som har en planerad start 2020. 

 • Samtliga parkeringsplatser i området har fått nya linjer. 

 • Arbetet att byta ut brädorna på soffor och bänkar till brädor i returplast är klart och utfördes av sommarjobbare. 

 • Arbetet att rensa samtliga cykelrum i området från gamla cyklar och barnvagnar är klart och återanvänds nu i Afrika. Arbetet utfördes av sommarjobbare. 

Ytterby centrum

 • På Vidkärrsvägen är arbetet med att byta belysning vid garagen och vid och inne i återvinningsrum till LED klart. Arbetet genomfördes på önskan från boende för en tryggare miljö. 

 • Under hösten kommer  samtliga lägenheter och allmänna utrymmen på Vidkärrsvägen att få nya lås.  

Kungälv

 • I Kongahälla har alla kärl för återvinning fått anpassade lock.