Fasader mot utsidor

Alla fasadpartier som inte är i sjösten kommer att tilläggsisoleras och förses med en laminatskiva. In mot gårdarna är denna skiva ljus och ut mot parkeringsdäck och omgivningarna är skivan mörk.

Skarvarna mellan sjöstensskivorna PCB-saneras. Fogarna görs i diskret grå ton som harmonierar med sjöstenen.

Balkongdörrarna byts ut och samtliga lägenheter i markplan får inhägnad uteplats i samma enhetliga stil som uteplatserna mot gårdarna. (Högre hyra kommer att tas ut av nästkommande hyresgäst.)