Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Underhåll och förbättringar
samt miljö- och energiåtgärder 

Renoveringsprojektet på Säteriet är ur ett av de största i Förbos historia. Flera års arbete ligger nu framför oss och våra hyresgäster.
En rad åtgärder ska utföras som kan delas in i tre delar; underhåll, förbättringar och miljö- och energiåtgärder. 

Underhåll

Rena underhållsåtgärder är det som säkerställer byggnadernas och områdets funktion. Dessa kräver inte någon överenskommelse med hyresgästerna utan är sådant som måste göras och som ingår i hyran. Det rör sig om lagning av betongskador, PCB-sanering, målning av källargångar och trapphus, betonglagning på fasader, balkonger och loftgångar, läckagetätning av loftgångstrapphus samt byte av utomhusskyltning. Inom ramen för underhåll faller också renoveringen av parkeringsdäcken. 

Förbättringar 

Den andra delen är åtgärder som ska utveckla och förbättra området. Det kräver att vi har majoriteten av hyresgästerna med oss eftersom det innebär en hyreshöjning.

I diskussion med en referensgrupp har vi tagit fram ett förslag på utveckling av området med nya materialval, förändringar i utemiljön, mer belysning och fler cykel-parkeringar. Det rör sig om avsevärda kvalitetsförbättringar som ska ge hela området ett ordentligt lyft. Samtidigt blir tillgängligheten till lägenheterna i markplan bättre genom att vi utjämnar nivåskillnader mellan gårdar och entréer. Nya lekplatser och grönytor ska göra gårdarna till naturliga platser att koppla av, leka och umgås på. Sophanteringen kommer att förbättras betydligt genom att dagens containers byts ut. 

Entréerna till trapphusen uppgraderas med helt nya konstruktioner, ljusa och estetiskt tilltalande. Loftgångslägenheterna förses med nya, säkerhetsklassade dörrar. 

Miljö- och energiåtgärder 

Den tredje delen handlar om att göra åtgärder som värnar om miljön och minskar energiförbrukningen. Bland annat kommer taken och delar av fasaderna att tilläggsisoleras och solfångare att monteras för att värma vatten. Vi erbjuder också en modern ventilation mot en högre hyra. Det är åtgärder som leder till både minskad energiförbrukning och en bättre komfort i lägenheterna.