Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Tillståndsparkering på Säteriet

Säteriet växer och det innebär att vi behöver se över parkeringar, vägar och andra ytor i området. I ett första steg i utvecklingen kommer vi att införa tillståndsparkering. 

Med tillståndsparkering har du inte en egen, fast parkeringsplats utan köper ett tillstånd som ger dig möjlighet att parkera på Förbos parkeringsplatser inom Säteriet. Tillståndsparkeringen gäller alla de parkeringsplatser som idag är förhyrda. Korttidsparkeringen kommer fortsätta vara korttidsparkering och omfattas inte av tillståndsparkeringen. 

Olika parkeringstillstånd

Det kommer att finnas två olika typer av tillstånd, ett för markparkering och ett för garage (utan gallerburar). 

  • Har du en parkeringsplats i ett garage idag, kommer du erbjudas att köpa ett parkeringstillstånd för garage.  

  • Har du en öppen markparkering idag, kommer du erbjudas parkeringstillstånd för det. 

Pris för tillståndparkering 

Parkeringstillstånden kommer att ha ungefär samma pris som din nuvarande parkeringsplats vid övergången till tillståndsparkering. 

Antal parkeringstillstånd per hushåll

Alla hyresgäster som idag har en förhyrd parkeringsplats kommer att erbjudas tillståndsparkering. I den mån det går kommer även hushåll med två bilar att erbjudas två tillstånd. I första fasen inför vi tillståndsparkering på befintliga parkeringsplatser så möjligheten att få två tillstånd är god.

För fast parkeringsplats krävs handikapptillstånd

För att få en fast parkering av medicinska skäl krävs ett handikapptillstånd. Handikapptillstånd utfärdas av kommunen så du behöver höra av dig till dem för att ordna ett sådant. Efter att du har fått ditt handikapptillstånd, skickar du in en kopia av det till oss så arbetar vi för att få till en bra lösning för dig.

Här inför vi tillståndsparkering

De markerade parkeringarna kommer att ingå i tillståndsparkeringen och är alltså P1, P2, P3, P4, P5, P6 och parkeringarna framför Tallspinnaren.

Karta som visar vilka parkeringar som blir tillståndsparkering på Säteriet

Vad händer nu?

Första fasen

I första fasen inför vi tillståndsparkering på befintliga parkeringar. Det innebär att du inte längre har en specifik parkeringsplats utan har möjlighet att parkera på en parkeringsplats någonstans inom Säteriet. Tillståndsparkering införs i november.

Andra fasen

I fas två ska vi projektera Platåvägen och bygga ut den. Vår ambition är att komma igång med det arbetet någon gång under 2023. Platåvägen kommer att kompletteras med ordentlig cykelbana och gångväg samt övergångsställen som kommer att binda samma över- och nedergårdar på ett bra sätt. 

Tredje fasen

I den här fasen börjar vi bygga de nya husen. Det är också då vi inför nya parkeringslösningar. Den här fasen kommer tidigast påbörjas under 2024. Till dess kommer vi ha gjort en beläggningsstudie och sett över parkeringsbehovet i området så att vi har underlag för hur många parkeringar som behövs.  

Nya parkeringslösningar i framtiden

Vi kommer att göra en ordentlig beläggningsstudie som utreder behovet av parkeringar i området under tiden vi bygger ut Platåvägen. Nya parkeringslösningar möjliggör för ny teknik och ett mer effektivt nyttjande av parkeringsytorna. Hyresgästerna i de nya bostadshusen kommer inte att ha tillgång till tillståndsparkeringen utan är endast till för Förbos hyresgäster.