Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Tillståndsparkering på Säteriet

I och med att Säteriet växer behöver vi också se över parkeringar, vägar och andra ytor i området. I ett första steg i utvecklingen kommer vi att införa tillståndsparkering. 

Det innebär att du inte har en egen, fast parkeringsplats utan köper ett tillstånd som ger dig möjlighet att parkera på Förbos parkeringsplatser inom hela Säteriet. Korttidsparkeringen kommer fortsätta vara korttidsparkering och omfattas inte av tillståndsparkeringen. Tillståndsparkeringen gäller alla de parkeringsplatser som idag är förhyrda.

Vad händer nu?

Första fasen

I första fasen inför vi tillståndsparkering på befintliga parkeringar. Det innebär att du inte längre har en specifik parkeringsplats utan har möjlighet att parkera på en parkeringsplats någonstans inom angivna områden på Säteriet. Det kommer att finnas två olika typer av tillstånd, ett för markparkering och ett för garage (utan gallerburar). Tillstånden kommer kosta samma som idag. 

  • Du får en uppsägning av din parkeringsplats i januari

  • Tillståndsparkering införs i oktober

Andra fasen

I fas två ska vi projektera Platåvägen och bygga ut den. Vår ambition är att komma igång med det arbetet någon gång under 2023. Platåvägen kommer att kompletteras med ordentlig cykelbana och gångväg samt övergångsställen som kommer att binda samma över- och nedergårdar på ett bra sätt. 

Tredje fasen

I den här fasen börjar vi bygga de nya husen. Det är också då vi inför en ny parkeringslösning med nytt parkeringsdäck och nya parkeringar. Den här fasen kommer tidigast påbörjas under 2024. Till dess kommer vi ha gjort en beläggningsstudie och sett över parkeringsbehovet i området så att vi har underlag för hur många parkeringar som behövs. 

Nytt parkeringsdäck möjliggör för ny teknik

Vi kommer att bygga ett nytt parkeringsdäck i området för Förbos hyresgäster och parkeringsdäcket kommer att ingå i tillståndsparkeringen. Ett nytt parkeringsdäck möjliggör för ny teknik som kan bidra till en större säkerhet. Förutom parkeringsdäck kommer det även att finnas markparkeringar i hela området. Genom att sprida ut parkeringarna längs gatorna får vi mer rörelse i området och kan arbeta med gatubelysning på ett annat sätt än vad som finns idag. 

Alla hyresgäster som idag har en förhyrd parkeringsplats kommer att erbjudas tillståndsparkering. I den mån det går kommer även hushåll med två bilar att erbjudas två tillstånd. I första läget inför vi tillståndsparkering på befintliga parkeringsplatser så möjligheten att få två tillstånd är god. 

De nya husen som ska byggas i området ska ordna parkeringar inom sitt eget kvarter. De kommer inte att ha tillgång till tillståndsparkeringen. 

Kvarteret med parkeringsdäcket kommer också att bli lika högt som det befintliga huset på Aspgården som det vetter mot, det kommer inte att bli högre. 

Ritning över nytt parkeringshus