Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Tillståndsparkering på Säteriet, Frågor och svar

Vad innebär tillståndsparkering?

Det innebär att du inte längre hyr en fast parkeringsplats utan istället tecknar ett avtal för digital tillståndsparkering som ger dig möjlighet att parkera på en ledig plats inom Säteriet.

Det finns två typer av tillstånd, ett för garage och ett för öppen markparkering. Parkeringstillståndet gäller för en månad och förlängs automatiskt en månad i taget. 

Vem kan köpa tillstånd?

Endast hyresgäster som är folkbokförda på Säteriet kommar att kunna köpa tillstånd när tillståndsparkering införs. Du som idag hyr en parkeringsplats kommer att få mer information innan sommaren. 

Hur köper jag tillstånd?

Vi kommer ha en leverantör som sköter tillståndsparkeringen för oss. Du som idag hyr en parkeringsplats kommer att få mer information innan sommaren. 

Hur fungerar det digitala tillståndet?

Tillståndet är knutet till dig personligen via bank-ID och är kopplat till ditt registreringsnummer, så du kommer inte att behöva ha en lapp i din vindruta. Utan allt sker och sparas digitalt hos leverantören. 

Vad kommer priset för tillståndet att vara?

Parkeringstillstånden kommer att ha ungefär samma pris som din nuvarande parkeringsplats vid övergången till tillståndsparkering. Varje år görs justeringar av parkeringsavgiften vilket också gäller tillståndsparkering. 

Kan jag ha flera parkeringstillstånd? 

Alla hyresgäster som idag har en förhyrd parkeringsplats kommer att erbjudas tillståndsparkering. I den mån det går kommer även hushåll med två bilar att erbjudas två tillstånd. I första fasen inför vi tillståndsparkering på befintliga parkeringsplatser så möjligheten att få två tillstånd är god.

Kommer ni att sälja fler tillstånd än vad det finns parkeringar? 

Vi bestämmer hur många tillstånd som får säljas i området och vi kommer att sälja så många tillstånd som det finns parkeringsplatser. Vi håller på och undersöker möjligheten att sälja ”dagkort” till personer som arbetar i området men inte bor här och således bara behöver parkering dagtid. Det kommer också att finnas ett bestämt antal besökstillstånd. 

Kommer det att finnas besöksparkeringar? 

Ja, det kommer att finnas besöksparkeringar. Får du gäster köper de sin parkeringsbiljett genom den digitala parkeringstjänsten och får parkera på lediga markparkeringar inom Säteriet.   

Hur blir det med MC-platser?

Det kommer att finnas avsedda plaster för MC samt särskilda MC-tillstånd. 

Hur blir det med gallerburar?

Gallerburarna tas bort då tillståndsparkering innebär att man inte har fasta platser. 

Hur kontrolleras att de som parkerar i området har giltiga tillstånd?

Vi kommer att ha ronderingar av vaktbolag som kontrollerar tillstånden. 

Var ska jag parkera under byggnationstiden

En plan kommer tas fram för nybyggnationerna och hur parkeringsfrågan ska lösas under tiden. De nya kvarteren kommer byggas först om ett par år och flera saker behöver falla på plats innan planen för parkeringsfrågan kan bli helt klar. När den planen är klar kommer du att få ta del av den.   

Jag är nyinflyttad i området och vill ha en parkering, vad gäller för mig? 

Är du nyinflyttad i området och behöver en parkering kan du hyra en ledig parkeringsplats på korttid. Det innebär att du hyr en fast parkeringsplats fram till att vi inför tillståndsparkering och därefter få du, likväl som alla boende på Säteriet, teckna ett nytt avtal för tillståndsparkering.