!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår

Arkitektens tankar om Höjdenvändan

Befintliga hus
Bakgrund – del ett och två
Höjdenvändan är den tredje och avslutande delen i ett förnyelsearbete på Höjden som påbörjades redan 2002. Då fick QPG i uppdrag att ta fram en vision kring var – och hur - Förbo skulle kunna bygga fler bostäder i sina områden i Göteborgs kranskommuner. I Lerum pekades just Höjden ut som lämpligt genom sitt fina läge med närhet till naturen.

Tanken att Höjden skulle kompletteras med nya hus utan att skapa splittring mellan nytt och gammalt gjorde att förnyelsen började med de ursprungliga tvåvåningshusen med loftgång. Dessa fick ny yttre gestalt och marken kring husen bearbetades med bland annat ny belysning, cykeltak och postboxar (se Lerum – Höjden). Vi tog redan då fram ett antal material och kulörer att användaäven i de kommande husen.

I den andra etappen byggdes de tre radhusen i Höjdens norra del (se Lerum – Höjden – Passivhusen).Tolv moderna bostäder byggda i modern teknik där vi alltså fortsatte med kulörer och material som redan var förankrade i området.

Höjdenvändan
När vi påbörjade gestaltningsarbetet med Höjdenvändan hade vi dessa föregångare att förhålla oss till. Att de nya husen skulle vara energisnåla var givet, liksom att färgskala och material skulle komma igen i någon form även här.

Nu står fyra bostadshus och en mindre teknik- och förrådsbyggnad på Höjdens södra del. Höjdenvändan har blivit en sorts hybrid med såväl egen karaktär som ärvda drag från sina föregångare. De blågröna lutande gavelskivorna påminner om radhusen, medan den vita träpanelen på långsidorna snarare anknyter till de ursprungliga husen. Volymerna är i grunden enkla och baserade på en energieffektiv rektangel, men har fått kryddstarka tillägg i form av förråd, skärmtak och balkonger i Höjdens palett. Takskivorna är uppvinklade mot söder liksom de solfångare som bidrar till att värma husen. Förråd och teknikhus har fått sedumtak där de är synliga från ovan.

Bostadshusen innehåller fyra lägenheter i olika storlekar per plan, så gott som lika i alla husen. Vardagsrum och kök har öppet samband och där finns fönsterdörr ut i det fria. Dagsljuset når långt in i bostaden, vilket delvis förklaras med att fönster och fönsterdörr når upp till 2.30 över golv. Vi har även dragit fördel av de välisolerade väggarnas tjocklek och vinklat fönsternischer som bidrar till ljusspelet i rummen.

Marken utanför har planerats med tanke på både socialt liv och behov av privata rum. Närmast husen har man sitt eget i form av balkong eller häckomgärdad liten trädgård med uteplats motväster och en mindre yta vid entrén i öster avgränsad av en låg granitmur. Entrésidan har sedan en mellanzon med sittplatser, cykelställ och belysning som delas av närmaste grannarna innan gatan tar vid. Mellan husen finns en gemensam gård med sittplatser i olika väderstreck, sandlåda, träd och perenner.

Arbetet med att förnya Höjden har avslutats i och med Höjdenvändan. Visionen och drömmarna från 2002 har blivit verklighet.

Jenny Ström Hansson
QPG arkitektbyrå