!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår

Arkitektens tankar om Passivhusen på Höjden

Befintliga hus
Höjden i Lerum är ett bostadsområde som planerades under miljonprogramsåren. Det är typiskt för sin tid där rationalitet under uppförandet och placeringen av husen skulle medföra enkelhet och effektivitet. Alla huslängor ligger orienterade i samma öst-västliga riktning. Kommunikationer och loftgångar är placerade på norra långsidan och uteplatser och balkonger mot söder. Trots en storskalig planeringsidé så är husen med sina två våningar och gårdarna en småskalig och trevlig bostadsmiljö. Landskapet och platsen för bostäderna på Höjden utgörs av en vacker platå med vida utsikt ner mot Lerums dalgång.

Förtätning och utveckling
Det har varit viktigt att bygga vidare och förstärka den befintliga situationen, där den nya bebyggelsen skall utgöra en ny årsring. Utblickar från bostäderna har i största möjligaste mån behållits genom att den nya bebyggelsen orinterats i nord-sydlig riktning tvärs de befintliga husen . Ljuset och solen kan tas tillvara på både förmiddagar och sena eftermiddagar. Det idag stora öppna gårdsrummet i mitten av området får en större betydelse i och med förtätningen och avstånden mellan husen kan ge en än mer intim skala. I den nya bebyggelsen är parkering under tak integrerad med bostäderna. I och med att den äldre bebyggelsen renoveras kan en helhet skapas tillsammans med de nya husen, en sammankopplande yttre miljö med återkommande kulörer och material. De nya husen får bli moderna kusiner.

Ny bostadstyp och Passivhus
Med flera sätt att bo och med bostäder för olika livssituationer blir hållbarheten för en boendemiljö starkare och med introduktionen av radhuset som bostadstyp på Höjden erbjuds en rikare variation. Radhuset har en ytsnål planlösning med en fristående trappa mellan våningarna som rumsdelare. Ljuset kan nå långt in i rummen och huset är uppdelat med en gemensam offentlig del i markplanet och sovrum på övre plan. Radhuset är uppfört med en byggteknik som kräver mycket lite värmetillskott. Ett modernt sätt att bygga på med minimerade värmeförluster genom väggar och fönster, där den värme som finns utnyttjas optimalt. Med ett så lågt tillskott av värme klassas radhusen på Höjden som Passivhus. Ett bekvämt, resurssnålt och framtida sätt att bo på och leva.

Petter Lodmark
QPG arkitektbyrå