Gå direkt till innehåll

uteplats och balkong

I nästan alla av Förbos bostäder har du tillgång till uteplats eller balkong. Vi hoppas att du vill göra det fint ute, kanske med växter och mysiga sittplatser för umgänge. Några saker behöver du ändå tänka på för att din uteplats ska passa bra in i omgivningen. Här hittar du vad du ska tänka på när du inreder din oas utomhus. 

Gör det lätt för oss att underhålla fasaden

Grundregeln när du ska börja utforma din uteplats är att du ska bygga på ett sådant sätt så att vi på Förbo fortsatt kan underhålla och ta hand om fastigheten på ett enkelt sätt. Därför godkänner vi inga utbyggnader med skärmtak eller inglasningar eftersom dessa medför merarbete vid underhåll. För allas trevnad och för framkomlighet vid underhåll vill vi att du inte använder uteplatsen för förvaring av avfall, trasiga cyklar, bildäck eller annat. Tänk även på detta:

  • Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkongräcket.

  • Det är inte tillåtet av själv dra ut ström till en uteplats eller balkong. Det är förenat med livsfara och ska utföras av en elektriker.

  • Det är inte tillåtet att lägga ett golv på balkongen som påverkar höjden på balkongen. Detta eftersom att nivån på balkongräcket blir lägre och risken för att ramla över ökar.

  • Du får inte sätta upp något på fasaden vilket innebär att skyltar, markiser och dylikt inte får sättas upp. Balkongskydd, utomhusantenn eller parabol på fastigheten får endast sättas upp efter godkänt tillstånd.

Du ansvarar själv för att underhålla din uteplats

Vid avflyttning gör Förbo alltid en besiktning av uteplats och staket. Kan vi styrka att den avflyttande hyresgästen inte underhållit uteplats eller staket så måste hyresgästen ta bort detta innan flytt. Kan vi inte styrka hur uteplats eller staketet såg ut då den nuvarande hyresgästen flyttade in och något av ovan nämnt är i dåligt skick tar Förbo bort det innan nästa hyresgäst flyttar in. Vill inflyttad hyresgäst sätta upp något gör detta med godkännande från Förbo. Vi på Förbo bekostar inte staketsektioner eller annat virke.

Här hittar du en broschyr om hur du tar hand om din uteplats på bästa sätt.

Egen byggnation på balkong eller uteplats

Vill du bygga någon installation på din balkong eller uteplats behöver du alltid ett godkännande från Förbo innan du sätter igång. Prata med dina Förbovärdar och fyll i blanketten för tillstånd att bygga om.

Följ länkarna för mer information om:

Det här gäller för häckar

  • Runt din egen uteplats ska häckarna hållas efter. Kontakta oss om du är osäker hur arbetet ska utföras. Klipp häcken smalare upptill än nertill så blir den tät och fin och det växer mindre ogräs under buskarna. Häcken ska klippas och beskäras årligen till en maximal höjd av 150 cm.

  • Häck som avser att ha en insynsskyddande funktion ut mot trafikerad väg får ha en max höjd på 180 cm. För övrigt gäller max höjd 150 cm. 

  • Gränsar tomten mot trafikerad väg får häck/växter vara som högst 80 cm vid utfart/korsning. Detta gäller 2,5 m åt vardera håll för att inte skymma sikten.

Det här gäller för studsmattor

  • Du som bor i radhus får ställa en studsmatta på din tomt om du har staket runt tomten. Studsmattan får inte ställas på allmän plats. Du ansvarar själv för säkerheten.