!

''Du kommer bli spärrad vid nästa ej-svar'' är en text som syns efter uppdateringen av Mina Sidor. Du kan bortse från det här meddelandet och behöver inte oroa dig för att du är spärrad.

!

Vi har gjort några större förändringar i vår app, och för att den ska fungera behöver du uppdatera den. För iPhone har dock den uppdaterade versionen inte publicerats i App-store ännu, så därför fungerar inte appen i nuläget för iPhone-användare.

!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår

Vi bryr oss om vår närmaste granne

Alla våra bostäder har en sak gemensamt. De ligger nära stan, men ännu närmare naturen. Därför är det inte så konstigt att vi har ett stort engagemang för vår största granne. 

Förbo har sedan starten 1966 varit ett grönt företag som arbetat aktivt med miljöfrågan. Att främja sina ägarkommuner genom att bygga relativt små områden i närhet till naturen har hela tiden varit inriktningen för företaget. En grönskande utemiljö och närhet till service och bra kommunikationer har bidragit. Miljöarbetet är ett viktigt arbetsområde för oss som företag för att bidra till våra ägarkommuners framgång. 

För att bidra till en hållbar utveckling skall verksamheten bedrivas med en låg miljöpåverkan. Det gäller utnyttjandet av naturens resurser, samt uppkomst av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten. Vi strävar efter ständig förbättring för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar. Förbo betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ser miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål.

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy omfattar hela bolagets verksamhet; oavsett om verksamheten bedrivs av Förbos egen personal, inhyrda entreprenörer, leverantörer, hyresgäster, kunder eller samarbetspartners. Vi är aktiva och verkar för att våra hyresgästers och medarbetares kunskap i miljöfrågan ökar. Samarbete med andra företag, organisationer och myndigheter uppmuntras för att nå lösningar som kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hyresgäster och medarbetare ges möjlighet att bidra till att miljöarbetet genomsyrar verksamheten. 

Miljöcertifierade
Förbo är certifierad enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Läs mer här