Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Att göra skillnad för livet

Social hållbarhet handlar om att skapa trygghet, trivsel och rättvisa, både idag och i framtiden. I ett socialt hållbart samhälle finns också stöttning till människor om livsvillkoren kantrar. Sara Rudmark, tidigare marknadschef på Förbo, är stolt över att Förbo tar sitt sociala ansvar, i nära samverkan med kommuner och hyresgäster.

När tillvaron blir ohållbar. När människor flyr – från ett land i brand, en partner som slår, eller från ett missbruk. När en trafikolycka placerar en ung vuxen i rullstol. Eller när det blir svårt att klara av vardagen på livets höst. Då kan en fungerande bostad innebära vägen tillbaka till ett bättre liv.
– Det kan drabba oss alla, säger Sara Rudmark, tidigare marknadschef på Förbo.
– Vem som helst kan hamna i en livssituation som gör att man behöver få hjälp med en bostad via kommunen.

12 % av lägenheterna hyrs ut till kommunen

Cirka 12% av Förbos lediga lägenheter är öronmärkta åt ägarkommunerna, som bestämmer vem som ska få bo i dem. Oftast står kommunerna som förstahandshyresgäst. Kontraktet kan, efter en prövotid, skrivas över på den boende.
– För mig handlar det om samhällets ansvar för medborgarna. Samverkan för att hitta lösningar på medmänniskors problem är oerhört viktigt, säger Johan Bergqvist, boendesekreterare hos Individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten i Kungälv.

Förturslägenheterna går alltså till personer med särskilda skäl; personer som inte har möjlighet att söka bostad på den ”vanliga” bostadsmarknaden. Men förutsättningarna är desamma som för alla andra hyresgäster. Samma rättigheter och samma skyldigheter.
– Vårt uppdrag är att se till att folk förstår de krav som fastighetsägaren ställer, och kraven från grannarna. Vi är förstås måna om att de hyresgäster som får bostad från Förbo också får boendet att fungera. Om de kan ta över sina egna hyreskontrakt efter något år kan vi ju få nya kommunlägenheter, ler Johan och sneglar på Sara.
– Våra förbovärdar vittnar om att det mycket sällan är några störningar. Kommunen väljer människor som de verkligen tror på, och kan dessutom erbjuda extra stöd om det behövs, instämmer Sara.

Viktigt med kännedom om förutssystemet

För Sara känns det viktigt att alla känner till hur systemet med förtur fungerar. Att Förbo drar ett viktigt strå till stacken när det gäller social hållbarhet skapar en stolthet, som hon hoppas att även hyresgästerna känner. Förståelse motverkar också misstänksamhet.
– Om man vet att grannen flyttat utan att lägenheten kommit ut på hemsidan, så är det inte så konstigt att undra hur det hela har gått till. Det kan ju till exempel handla om ett direktbyte. I grunden finns det ett positivt rättvisepatos, och den stora bostadsbristen gör nog att folk är lite extra uppmärksamma. Därför är förståelsen för vår roll betydelsefull. Allmännyttan har i uppdrag att hjälpa våra kommuner, som i sin tur ska se till att medborgarna får den hjälp som behövs för att samhället ska fungera.

Generös uthyrningspolicy

Samtidigt poängterar Sara att den absolut största andelen av lägenheter kommer ut på webben, sökbara för alla, via en rak kö som enbart baseras på insamlade poäng.
– Vår generösa uthyrningspolicy är också en viktig hållbarhetsfråga. Vi välkomnar alla som har skött sin ekonomi och sitt boende tidigare, utan att lägga oss i hur mycket pengar man tjänar.

Sara Rudmark tidigare marknadschef på Förbo och Johan Bergqvist på Kungälvs kommun

Förbo samarbetar med ägarkommunerna
för att se till att skapa hållbara bostadsområden.
"Samverkan för att hitta lösningar på medmänniskors problem är oerhört viktigt", säger Johan Bergqvist på Kungälvs kommun.