Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Hållbara Björkås

Alla beställningar är påskrivna och nu planerar entreprenören arbetet med aktivitetsparken. Vi räknar med att arbetet kan komma igång i höst. 

Något för alla åldrar i aktivitetsparken

Det har varit en turbulent tid med pandemin men nu kan vi starta igång arbetet med den efterlängtade akti-vitetsparken. Tennisbanan kommer att byggas om till en multisport-plan så att den passar olika aktiviteter. Det blir bland annat ett pingisbord och en lång rutschkana som var ett önskemål från er boende. Det kommer att finnas något för alla åldrar, oavsett om du är barn, vuxen eller äldre. I aktivitetsparken kommer vi även att bygga en grill-plats, det kommer att komma upp ny belysning och långbord. På andra sidan gångbanan planerar vi en juniorfotbollsplan och en sedan länge efterlängtad hundrastgård. 

 

Illustration över aktivitetsparken i Björkås.

 

Detaljplan ute på samråd nu 

Arbetet med detaljplanen håller fortfarande på. Vanligtvis tar det cirka 1,5–2 år att få klart en
detaljplan. Från 11 juni ligger detaljplanen ute på samråd och då har du som boende möjlighet att tycka till. Du hittar den på Kungälvs kommuns webbplats (sök på ”Björkås, Baljan 1 med flera”) och det är även där du kan skicka in dina synpunkter fram till 30 augusti. Vi planerar att ta ett helhetsgrepp om Björkås och utveckla området på flera sätt. En del av den utvecklingen innebär att vi kommer att renovera de befint-liga husen men även tillföra nya flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. De nya husen ska ligga i skogskanten vid vändplatsen längst upp på Hällebergs-gatan, samt söder om huvudvägen, där det idag är en lång parkering. 

Det här är ett arbete som kommer att ta flera år och ske etappvis så att du som bor i området ska kunna leva ett vanligt vardagsliv. I detaljplanen har vi möjliggjort för flera scenarier för att inte behöver ändra eller göra nya detaljplaner framöver. Det är långtgående planer och vissa projekt ligger många år fram i tiden.

Dialogmöten och träffar i höst 

Under hösten, när vaccinationerna är klara, kommer vi att bjuda in till dialogmöten och träffar så att du får chans att vara med i processen att utveckla området och tycka till. Du sitter på värdefulla kunskaper om området som vi behöver ta del av! 

Håll dig informerad

Du som bor i Björkås kommer att få regelbundna utskick under rubriken Hållbara Björkås under arbetets gång. Kolla gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella då vår primära kommunikationskanal är mejl.