Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Hållbara Björkås

Just nu planerar vi för att påbörja den stora renoveringen av bostadsområdet Björkås. Renoveringen är en viktig del av den områdesutveckling som pågår i Björkås där vi tar ett större grepp ur ett hållbarhets- och trivselperspektiv.

Omfattande renoveringsbehov

Reultatet av utredningarna av fastigheterna i Björkås visar att livslängden på de tekniska installationerna har uppnåtts och grundfunktioner som vatten, avlopp, elledningar och ventilation behöver åtgärdas. För att husen och lägenheterna ska hålla länge framöver är det därför nödvändigt med en större invändig renovering. Vi kommer även att ta ett helhetsgrepp om husen som innehåller viktiga energiförbättringar och åtgärder i allmänna utrymmen. 

Renoveringen innefattar invändigt exempelvis stambyte, nya badrum och kök, nytt ventilation- och värmesystem samt nya elinstallationer. Utvändigt handlar det exempelvis om byte av tak, fasad och tilläggsisolering, installation av solceller och nya trapphus.
 
Läs mer här om ytterligare åtgärder vi ska göra

Tidplan renovering

Vi planerar att starta renoveringen av första huset, Hällebergsgatan 62-64, under 2024. 

Utveckling av Björkås 

Vi planerar att ta ett helhetsgrepp om Björkås och utveckla området på flera sätt. En del av den utvecklingen innebär att vi kommer att renovera de befintliga husen men även tillföra nya bostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. De nya husen planeras att byggas i skogskanten vid vändplatsen längst upp på Hällebergsgatan, samt söder om  huvudvägen, där det idag är en lång parkering.

Det här är ett arbete som ligger längre fram i tiden och det kommer att pågå i flera år. Utvecklingen ska ske etappvis så att du som bor i området kan leva som vanligt. I detaljplanen har vi möjliggjort för flera scenarier med nya hus så att vi inte ska behöva ändra eller göra nya detaljplaner framöver. Det är långsiktiga planer och vissa projekt ligger många år fram i tiden. 

Håll dig informerad

Du som bor i Björkås kommer att få regelbundna utskick under rubriken Hållbara Björkås under arbetets gång. Kolla gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella på Mina sidor då vår främst skickar informationen digitalt.