Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter av Förbos kunder 

Det är viktigt för oss att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Förbo. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunder och gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsansvarig 

Förbo är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Förbo kan du maila till eller ringa 031-746 50 00.

Registerutdrag och rättelse

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig hos Förbo. Om uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem ändrade. En begäran om registerutrdrag eller rättelse av uppgifter gör du till Förbo Ab, Box 161, 435 24 Mölnlycke eller till

För dig som är bostadssökande 

När du anmäler dig till vår bostadskö kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas. Förbo behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i Förbos bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss. Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och e-post) behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenhet samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Ditt personnummer kan också användas som användaridentitet vid inloggning på Förbos webbplats. 

I samband med eventuellt erbjudande om lägenhet kommer dina uppgifter behandlas för att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från referenser du lämnar till oss. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Dessa uppgifter rensas när uthyrningsprocessen är klar. 

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, webb-trafik, sparade dokument med mera samt inloggningsuppgifter till IT-system kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system. Förbo kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön. Väljer du att avregistrera dig från bostadskön kommer dina personuppgifter att raderas.

För dig som bor hos Förbo

De personuppgifter som du lämnar till Förbo i samband med att du tecknar hyresavtal behandlas för att Förbo ska kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresavisering, hyresförhandling, information till dig som boende och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Dina uppgifter kommer behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och service. Detta gör vi för att kunna behålla en god kundkontakt med dig samt kunna utveckla, förbättra och informera dig om våra tjänster.

Dina uppgifter kommer också behandlas så att andra företag kan informera dig om produkter och tjänster du kan ha nytta av under hyresförhållandet. Till exempel försäkringsbolag och elbolag. 

Även sådana uppgifter som inhämtas under hyrestiden, som uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet, kan vid behov komma att behandlas för att tillvara ta ett rättsligt anspråk. Dina uppgifter kan vid behov lämnas till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till och hanteras av så kallade personuppgiftsbiträden, organisationer som Förbo är medlem i och företag och organisationer som Förbo samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, till exempel Hyresgästföreningen, entreprenörer och inkassobolag. 

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig hos Förbo. Om uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem ändrade.

Förbo kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer enbart nödvändiga uppgifter sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas. Väljer du att återaktivera dig som sökande i våran bostadskö efter att ditt avtal har slutat att gälla kommer vissa av dina personuppgifter (såsom namn, personnummer, adress, telefon och email) att behandlas enligt informationen under rubriken bostadssökande.