Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

 

 

begäran av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till en offentlig myndighet, arkiverats eller upprättats där. 

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till, förvaras hos eller upprättas av kommunen är allmänna. Alla handlingar är inte allmänna och en sekretessbedömning görs alltid av den handling som eftersöker.

Du har rätt att ta del av Förbos allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut av den som nekat dig handlingen.

Ta del av allmänna handlingar

Du har alltid rätt att ta del av allmänna handlingar på plats och du kan även få papperskopior av handlingarna. Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan skickas via e-post. Förbo har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Om du vill begära ut en handling skriv till info@foerbo.se

Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling

  • Sidor 1-39 är gratis. 

  • Därefter är avgiften för en begäran av 40 sidor 150 kronor. 

  • För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. 

  • Avgiften för handläggning av kopia/avskrift samt eventuell sekretessprövning av allmän handling är 150 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 

I det fall det endast rör sig om en marginell arbetsinsats tas inte avgift ut. Om en beställning omfattar 40 sidor eller mer, ska avgift för handläggning av ärendet tas ut.

Avgiften är densamma oavsett utlämningsform.

För mer information om avgiftstaxan hör av dig till info@foerbo.se