Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

mitt i lindome

Förbos bostadsområde i Lindome är under utveckling. Under flera år kommer vi i Lindome att arbeta enligt det arbetssätt som vi kallar Områdesutveckling på Förbovis. Vi tar ett samlat grepp om alla delar som behövs för att ett område ska hålla riktigt länge – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt.

Arbete med ny detaljplan för området

Dotegården och Smörkullegården är centralt placerade med närhet till service, tågstation och övriga kommunikationer. Mölndals stad har sedan en tid ökat fokus på Lindomes utveckling och flera olika uppslag kring framtida planer diskuteras. Det är fler som vill bygga bostäder och annan service i Lindome centrum, vilket kommer att utveckla området på flera olika plan. Vi på Förbo har också planer för framtiden och arbetar just nu i samråd med kommunen på en detaljplan för våra två gårdar.

Skiss över Dotegården från norr. Här ser vi aktivitetsparken som har tagit plats vid sidan av Dotegården 29-32.

Skiss över Dotegården och Almåsgången.
Till vänster ser vi radhusen vid Sagbrovägen. Det är fler vägar in till Dotegården och en större, mer inbjudande yta framför skolan.

Skiss över Smörkullegården. Här har gården förlängts och ett nytt hus har byggts på parkeringsdäcket. En ny parkering ska anläggas bakom
Smörkullegården 5-6 och den får en ny infart från Valåsvägen.

Variation av bostadsformer

Lindome centrums strategiska placering med närhet till kommunikationer och service gör området väldigt lämpligt för att tillföra flerbostäder. Vår erfarenhet är att variation är en nyckelfaktor för välmående områden. Stadsdelar och bostadsområden som blandar bostadstyper, upplåtelseformer, gestaltning och utomhusmiljöer blir mer levande och välkomnande bostadsmiljöer. 

Öppnare gårdar och ökad trygghet

Med nya hus och förändrad utformning pågårdarna möjliggör vi för öppnare gårdar och tryggare stråk. För en tid sedan genomförde kommunen en digital närboendedialog där ni som bor i Lindome centrum fick tycka till om närområdet. Resultatet visade tydligt att det finns tre punkter där ni boende känner er otrygga, vilka är ”ändarna” på gårdarna. Utefter det resultatet håller vi på att arbeta fram en ny detaljplan för området där vi möjliggör för att riva vissa hus och ersätta med nya. På så vis kan vi tillföra fler bostäder i området så att fler får chans att bo i centrala Lindome samtidigt som vi ökar den upplevda tryggheten på gårdarna. Med nya hus har vi möjlighet att bygga in bättre och större passager in och ut genom gårdarna. 

Det blir också ett tillskott av tillgänglighetsanpassade lägenheter med hiss i centrum, något som inte finns idag. Det möjliggör för bland annat äldre personer att bo kvar centralt i Lindome centrum. Vi planerar också att bygga radhus i anslutning till Dotegården och att arbeta om parkeringarna i området.

Ny permanent bostad

Har du ett hyreskontrakt i ett hus som ska ersättas kommer du att erbjudas en annan permanent bostad. Har du ett korttidskontrakt kommer du inte att bli erbjuden en annan bostad utan får söka nytt boende själv. 

Vi kommer att ta en första kontakt med desom bor i etapp ett, Dotegården 9–14 och Almåsgången 6, under maj för att se hur boendesituationenser ut. I samtalet kan vi också få reda på om hyresgäster har specifika önskemål som vi ska försöka tillgodose när vi erbjuder nya bostäder. De hyresgäster som bor i etapp 2 (Smörkullegården 5–10) och etapp 3 (Dotegården 27–32) kommer vi att kontakta tidigast under 2023 för att reda i boendesituationen.

Förtur till nyproducerade lägenheter

Du som bor i ett ersättningshus kommer attfå förtur till de nyproducerade lägenheternai området. Därefter kommer övriga boende iområdet att få chans att hyra nyproduktionslägenheterna innan de läggs ut för alla på förbo.se. I dagsläget kan vi inte säga något om hyrorna i de nya husen. När husen börjar bli klara kan förhandlingarna om hyrorna med Hyresgästföreningen börja och därefter kan vi återkomma med besked.

Detaljplanen ska ut på samråd

Kommunen planerar att detaljplanen ska ut på samråd precis innan eller efter sommaren. När detaljplanen är ute på samråd har du som hyresgäst möjlighet att tycka till om den. När vi vet datum och plats för samrådet kommer vi att gå ut med information om det.

Utvecklingen av området och renoveringen kommer att pågå parallellt

Detaljplanen för Lindome centrum och renoveringen av befintliga hus är två olika arbeten. Renoveringen kommer att fortgå enligt plan och påverkas inte av arbetet med detaljplanen och utvecklingen av området. När detaljplanen är godkänd kommer vi arbeta med att tillföra fler lägenheter till området parallellt medan renoveringen pågår. Eftersom vi ska ersätta hus som ligger i ytterkanterna av gårdarna kommer de två projekten att kunna samspela på plats.

På gång i ditt område

Renoveringen av första huset

Renoveringen av första huset, Dotegården 4–6, är i full gång. Renoveringen kommer att pågå under hela året och beräknas vara klart runt årsskiftet. Efter att huset är klart ska vi utvärdera arbetet, både med entreprenören och de hyresgäster som bor i huset, för att se vad som har fungerat bra och vad vi behöver förändra till kommande renoveringsetapper. 

När utvärderingen är klar kommer vi att projektera och handla upp nästa etapp samt förhandla hyror för kommande renovering med Hyresgästföreningen. Tanken är att Dotegården 1–3, 37–38 och 39–41 kommer att ingå i nästa etapp. Vi kommer att starta arbetet med den etappen tidigast sommaren 2023. Vi återkommer med mer specifika tider och information när det

Möjligt med tillfälligt boende under renoveringen

Inför stundande underhållsarbete har vi valt att hyra ut vissa lägenheter på korttidskontrakt. Det gör vi för att vi ska kunna använda lägenheter under renoveringstiden som tillfälliga bostäder. Om du behöver flytta tillfälligt under renoveringstiden ska du kunna bo kvar i ditt område. 

Byggstart av aktivitetparken i höst

Som vi har berättat tidigare kommer aktivitetsparken börja byggas under hösten. Vi har brottats med en del förseningar och just nu inväntar vi bygglov från kommunen och att ett fjärrvärmeprojekt ska bli klart innan vi kan starta. Vi på Förbo har arbetat om placeringen av aktivitetsparken eftersom vi behövde ta hänsyn till cykelbanan. Aktivitetsparken kommer att ligga nedanför cykelbanan vid sidan om Dotegården och allt innehåll för parken som ni har röstat fram kommer att finnas med.

Vi förnyar fjärrvärme och vattensystemet

Just nu pågår ett stort energiprojekt i ditt område.Tillsammans med Mölndal Energi förnyar vi fjärrvärme- och vattenledningar som ska säkerställa en säkrare leverans och minskad energianvändning. Projektet med att förnya fjärrvärme- och vattenledningar kommer att pågå under flera år. Just nu pågår arbetet på Dotegården där Mölndal Energi schaktar och lägger nya rör. Smörkullegården kommer att få vänta ett tag till på samma åtgärder.

Håll dig informerad

Du som bor i Lindome kommer att få regelbundna utskick under rubriken Mitt i Lindome under arbetets gång. Se gärna till att du har uppdaterade kontaktuppgifter på Mina sidor så att du får all information vi skickar ut! Du hittar också det senaste utskicket i fönstret till projektlokalen på Almåsgången 4.