Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

LED - inte bara belysning

Vi bidrar till ökad trygghet, effektivare resursanvändning och ekonomisk hållbarhet bland annat genom en särskilt tillsatt driftgrupp och genom att påverka åtgärder i vardagen. Vi utbyter också erfarenheter med andra bostadsföretag.

Arbetet med att införa LED-belysning i alla bostadsområden startades redan 2013. Det har pågått i varierande skala med bostadsområden där det finns äldre armaturer med sämre prestanda i fokus. Områden med lågenergilampor kommer att omfattas av LED-projektet i senare skede. 

Vi jobbar med belysning eftersom vi vet hur mycket det påverkar hur människor mår och vilken effekt det ger på hur trygg man känner sig i sitt område. Att byta till LED-belysning är en relativt enkel åtgärd som ger stora fördelar för trivsel, trygghet, kostnader och miljö. Och när kostnaden för belysningen minskar, gör det att vi får mer resurser över till annat.

Tryggare och mer energieffektivt på Solstensgärdet

Mattias Ekman, förbovärd och Sirkka Salonen, ordförande i den lokala hyresgästföreningen i bostadsområdet Solstensgärdet berättar mer om LED-projektet som genomfördes under året. På vilket sätt har LED förbättrat området?
– Framförallt upplevs det säkrare för hyresgästerna, berättar Mattias. Tidigare fanns problem med slangning och bilinbrott, det var därför Solstensgärdet prioriterades. Vad vi hört har inget sådant hänt sedan den nya belysningen sattes upp. Parkeringarna är bättre belysta. 

Det var den lokala hyresgästföreningen som påtalade problemen i området och en dialog fördes med dem. Sirkka Salonen är föreningens ordförande.
– Dialogen med förbovärdarna fungerade mycket bra. Vi fick fram det vi ville och förbovärdarna var jättegoa! Resultatet är att området känns mycket tryggare nu. Nu vågar man gå ut mer. Förr när det var så mörkt så gick man inte ut, säger Sirkka.

 

Grafik där det framgår att kilowatttimmar per kvadratmeter på Solstensgärdet minskade med 24 procent

I januari 2017 började belysningen på Solstensgärdet i Mölnlycke bytas ut. I jämförelse med samma månad föregående år gick förbrukningen ner med 24,2 procent.

Driftgruppens arbete på Förbo

Tvärgruppernas uppdrag är ytterst att bidra till att nå Förbos övergripande mål: nöjda kunder och nöjda ägare. Driftgruppens arbete påverkar tydligt resursanvändningen i förvaltningen.

Effektiviseringar inom värme, el, vatten och avfall ska både bidra till ett förbättrat driftnetto och nöjda hyresgäster. Strävan är att hyresgästerna ska uppleva ett bra inomhusklimat samtidigt som vi når beslutade miljömål. Förbos fastigheter ska också ha den tekniska standard som krävs för att behålla ett konkurrensmässigt marknadsvärde. Erfarenheter från tidigare genomförda projekt delas i gruppen och används som beslutsunderlag i kommande satsningar.