!

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Lägenheter

Vi utvecklar vårt befintliga bestånd 

Hur renoveringar ser ut i våra olika områden varierar. Hos Förbo finns många olika hustyper av olika ålder. Vi har tagit fram en renoveringsstrategi som ett verktyg för att vi ska kunna prioritera rätt och förhoppningsvis öka förståelsen för våra hyresgäster om varför vi gör som vi gör. 

När vi renoverar går vi varsamt fram och tänker på de kvaliteter som husen har idag samt att det ska vara ekonomiskt och trygghetsskapande när vi gör åtgärder. Vi tittar bland annat på vad vi vill bevara och vad som är tidstypiskt för husen. Dessutom för vi en dialog med hyresgästerna om deras åsikter kring området. Vi gör sällan totalrenoveringar, det handlar först och främst om renovering av badrum, fönster, fasader och möjligtvis kök. Det är klokt ur miljösynpunkt att vara rädda om det vi har. Vill en hyresgäst exempelvis byta golv i samband med renoveringen finns många alternativ att välja på i vårt tillvalskoncept Personliga hem.

När vi renoverar våra områden gör vi det utifrån ledorden 

 • Varsamt 

 • Ekonomiskt

 • Trygghetsskapande

Med varsamt menar vi att vi skall titta på vad vi vill bevara och vad som är tidstypiskt för husen. Det innebär också att vi inte gör totalrenoveringar utan först och främst renoverar badrum, fönster, fasader och möjligtvis kök. Ur miljösynpunkt är det bra att vara rädda om det vi har och som fortfarande fungerar. Balansgången är att ha kunskap om vad dagens och morgondagens hyresgäster vill ha. Husen vi renoverar skall hålla i minst femtio år till. Samtidigt som vi bevarar det som är tidstypiskt så skall vi säkra upp fastigheterna för framtiden och utveckla hyresrätten.

Med ekonomiskt menar vi att vi skall göra kloka val och vara nytänkande när vi renoverar avseende material och funktioner så att de håller över längre tid och är kostnadseffektiva ur förvaltningssynpunkt, det handlar om hållbar boendeutveckling. Vi är också måna om att inte behöva höja hyran mer än nödvändigt. I och med att vi inte totalrenoverar utan arbetar med vårt tillvalskoncept Personliga hem så har hyresgästen möjlighet att vara med och påverka sin hyresnivå.

Med trygghetsskapande menar vi att hyresgästerna skall få vara med under processen och ha ett boendeinflytande. Det är viktigt att våra hyresgäster har information om hur processen går till och hur det kommer att påverka dem då vi oftast renoverar med kvarboende. Trygghetsskapande innebär också att vi skall titta på vilka åtgärder vi kan genomföra för att öka tryggheten i området och hur kan vi skapa bra förutsättningar för spontana mötesplatser när vi renoverar.

Så ofta görs renoveringar
 
Ett hus livscykel beräknas till 100 år. Under dessa år genomför vi på Förbo återkommande renoveringar för att huset ska må så bra som möjligt. Här visar vi några exempel på åtgärder.

 • Ommålning av träfasader, efter 10-12 år

 • Maskinella byten av ventilation, efter 15-20 år

 • Omläggning av papptak, efter 25 år

 • Ytskikt i badrum och översyn av värmesystem, efter 25-30 år

 • Fönsterbyten och upprustning av utemiljö, efter 30 år

 • Byte av takpannor, efter 40 år

 • Elinstallationer ses över, efter 40-50 år

 • Byte eller reparation av vatten- och avloppsledningar, efter 50 år