Gå direkt till innehåll
Pool

det här gäller för dig med egen utomhuspool

Det är många som vill ha en pool på tomten som barnen kan använda för lek och bad. Vi på Förbo vill givetvis att alla ska ha en trivsam och rolig sommar samtidigt som vi vill uppmärksamma det ansvar som följer med egen pool. Du som satt upp en pool på din tomt har ett eget ansvar att förhindra olyckor och du är juridiskt ansvarig över säkerheten.

Säkerheten

Pooler på den egna tomtmarken ska alltid vara utrustade med ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall och det är ägaren av poolen som är juridiskt ansvarig för att detta följs och för att det inte inträffar någon olycka. Pooler av typen ”plaskdamm” med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd. 

Så här får du en säker pool

  • Ett staket på minst 0,9 meter måste finnas runt poolen så att barn inte kan krypa under eller klättra upp på poolen. Finns det en grind på staketet behöver den kunna låsas på ett barnsäkert sätt.

  • Det behöver finnas ett skyddsnät på poolen då den inte används. Nätet ska uppfylla ställda säkerhetskrav så barn inte kan falla igenom.

  • Finns det en stege till poolen ska den tas bort då poolen inte används.

  • Det är inte tillåtet att ställa en pool på gemensam mark, utan det är bara tillåtet att ställa en pool på egen tomt i anslutning till sin bostad.

Tänk även på detta

  • Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten om du inte betalar för värme och varmvatten själv. 

  • Förbo rekommenderar mindre pooler upp till 500 liter. Det går åt mycket vatten till att fylla en pool.

  • När du tömmer din pool ska detta göras så vattnet inte riskerar att skada fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för eventuella skador. 

  • Innan du fyller din pool behöver du kontrollera att det inte råder bevattningsförbud i din hemkommun.

  • Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning eller badande.