För hyresgäster

Här hittar du information som rör ditt boende hos Förbo. Det kan vara allt från hur inomhustemperaturen fungerar till vilka kanaler du har till din tv. Passa på att titta på de smarta filmerna där Anette visar hur du till exempel rensar en golvbrunn!

Vill du se detaljer om just ditt boende som till exempel din hyresavi eller göra en serviceanmälan loggar du istället in på Mina sidor.