Gå direkt till innehåll

nu startar hyresförhandlingarna för 2024

Förbo och Hyresgästföreningen har påbörjat hyresförhandlingarna för 2024. Förbo yrkar på en hyresökning för våra bostäder på 10,8 % från 1 januari 2024. 

Varje år förhandlar vi om hyreshöjningar med Hyresgästföreningen. Vi gör det för att våra kostnader ökar och för att vi ska kunna ha möjlighet att renovera, underhålla och utveckla våra fastigheter. Som fastighetsbolag behöver vi ha en stabil ekonomi för att kunna fortsätta förvalta våra fastigheter på ett tryggt sätt och upprätthålla en bra service mot våra hyresgäster. 

Årets yrkande är på en något högre nivå än förra året, vilket beror på det fortsatt tuffa läget. Därför yrkar vi i år på en höjning på 10,8 %. För 2023 yrkade vi på 7,11 % och landade i ett snitt på 4,8 % i hyreshöjning.

– Vårt yrkande grundar sig på de kostnadsökningar som bolaget drabbas av som en konsekvens av inflation och höjda räntor. Det är ett tufft ekonomiskt läge både för bostadsbolag och hyresgäster. Kostnaderna för bolaget har under 2023 ökat med 23 %, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

– Vi har försökt vara lyhörda och balansera vårt behov av att förvalta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt i relation till våra hyresgästers situation, fortsätter Peter Granstedt. 

Vi förhandlar enligt trepartsöverenskommelsen

Enligt den modell som treparten (Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen) kommit överens om ska den allmänna kostnadsutvecklingen först räknas fram och därefter ska hänsyn tas till både fastighetsbolagens och hyresgästernas situation. Efter att ha vägt in både bolagets situation och hur hyresgästerna kan komma att påverkas landade Förbo i ett yrkande på 10,8 %. 

Vad används hyran till?

Hyran går bland annat till kostnader som fastighetsskötsel, drift, uppvärmning, el, vatten, avfallshantering, fastighetsskatt och räntor.

Årets yrkande grundar sig bland annat på ökade priser i vår omvärld, till exempel höjda räntor, höjda taxor och ökade kostnader för underhåll. 

Din nya hyra

Du som hyresgäst får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Informationen får du tillsammans med hyresavin och via förbo.se.

Så här bestäms din hyra