Gå direkt till innehåll

Områden att trivas i

Vad är trygghet? Svaret varierar beroende på vem man frågar, trygghet är en upplevd känsla. På Förbo vill vi att våra hyresgäster ska känna sig trygga och samarbetar därför med kommuner, Polisen och våra hyresgäster i frågan. Vi träffade kommunpoliserna Linda och Niklas, tillsammans med några hyresgäster, för att prata mer.

Hyresgäst och polisen

Marianne är ofta ute med sin hund i skogen runt Solstensgärdet i Mölnlycke och känner sig trygg i området. Någon gång har hon anmält skadegörelse till kommunen och då har det blivit återställt efter några dagar. ”Att se att det blir åtgärdat ger mig en trygghet”, säger Marianne.

Många sätter likhetstecken mellan trygghet och antal anmälda brott. Men forskningen visar att det inte alls behöver hänga ihop, säger kommunpolisen Niklas som arbetar tillsammans med Linda i bland annat Mölndals och Härryda kommun.
– Det kan hänga ihop, fortsätter han. Men i Göteborg känner sig folk som mest trygga omkring Avenyn fastän det rent statistiskt händer många brott i området. Mest otrygg känner man sig i vissa industriområden där det sker väldigt få brott, fortsätter han.

Trygghet, en upplevelse

Trygghet handlar med andra ord om en upplevd känsla. Kommunpoliserna arbetar tillsammans med kommuner och stadsdelar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Som en del i detta arbete har polisen, oftast tillsammans med kommunen eller stadsdelen, lämnat ett så kallat medborgarlöfte. Där utgår man från en lokal lägesbild och sätter särskilt fokus på ett problemområde.
– Vi har haft medborgardialoger i flera av de områden där Förbo finns och pratat med människor om trygghet. Kommuner har även skickat ut enkäter till kommunens anställda och till medborgarna och frågat vad de vill ha och vad de tycker. Utifrån svaren har vi skapat medborgarlöften i de olika kommunerna, berättar Linda. (Vilket medborgarlöfte som gäller för din kommun hittar du på Polisens hemsida.)

Allas ansvar att skapa trygghet

Även om kommunerna har fått ett större ansvar när det gäller att trygga bostadsområdena anser Linda att det är allas vårt ansvar att skapa ett tryggt samhälle.
– Det handlar inte om att vara ute och vakta, men man har ett ansvar att sköta sin omgivning och inte fördärva den eller skräpa ner, för det skapar oerhört mycket otrygghet. Jämför en nedklottrad tunnel med en upplyst ren tunnel. Det är som natt och dag, menar hon.

Förbo förebygger trygga områden

Just att hålla rent i bostadsområdena och till exempel klippa buskar, är sådant som Förbo arbetar aktivt med.
– Vi har jobbat mycket med belysningen i vårt område och försöker hålla nere buskage så de inte blir för höga, säger förbovärden Wassim som arbetar i Mölnlycke. Vi har dessutom olika tillval till lägenheten inom Personliga hem som har med trygghet och säkerhet att göra, fortsätter han.

Grannsamverkan

Under vårt samtal kommer ämnet grannsamverkan upp. Det är ett samarbete med lokal polis för att minska vardagsbrottsligheten. En av hyresgästerna upplever att det har blivit tryggare sedan de införde grannsamverkan i området.
– Det kan vara en del i att öka tryggheten. Att lära känna varandra och inte vara anonym kan göra stor skillnad. Enligt en undersökning från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har ett område med fungerande grannsamverkan upp till 26 procent mindre risk att drabbas av inbrott, säger Niklas.
– Att överhuvudtaget ha en bra dialog är viktigt, till exempel genom lokala hyresgästföreningar, menar Linda. Ett enkelt ”hej” bryter också anonymiteten och är ett lätt knep som ökar tryggheten. Jag brukar själv prova det – att le och säga hej till folk. Det är helt otroligt vilken respons man får!