Gå direkt till innehåll

Kvalitets- och miljöcertifierade

Förbo är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 

ISO 9001 

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. 

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

  • Ledarskap

  • Kundfokus

  • Processinriktning

  • Systemangreppssätt för ledning

  • Medarbetarnas engagemang

  • Faktabaserade beslut

  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

  • Ständiga förbättringar

ISO 14001

Hela Förbos verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 som ett led i att tydliggöra och strukturera vårt fleråriga miljöarbete. 

Miljöledningssystemet hjälper oss att på ett systematiskt sätt minimera negativ påverkan på miljön och omgivningen. Det ger ett ramverk för att hålla kontroll på lagar och att förbättra miljöprestanda, inklusive identifiering av risker och möjligheter, analys, målsättning och mätning. Certifieringen innebär också att vi årligen granskas av utomstående miljö- och kvalitetsrevisorer. 

Vi på Förbo kontrollerar i vår tur i samband med upphandlingar entreprenörer och leverantörer så att de uppfyller gällande lagkrav.