Aktuella upphandlingar

Här publiceras aktuella upphandlingar gällande tjänster, varor och entreprenader via en länk till Visma TendSign. 

Våra aktuella upphandlingar

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Krister Lundgren på telefon 031-746 50 00 eller