Gå direkt till innehåll

Projektprocessen
- från idé till färdigt hus

Att bygga nytt är en komplex process där många olika aktörer, som kommun, fastighetsägare, arkitekter, boende och entreprenörer är inblandade. I varje projekt finns det vissa steg som vi på Förbo följer.

1. Projektidé – Har vi en plats att bygga på?

Ett projekt kan starta med att vi vill bygga fler bostäder i ett av våra områden, att vi vinner en markanvisningstävling eller att vi får en fråga från någon annan aktör att vara med i ett projekt. Första steget är att ansöka om ett planbesked hos kommunen. På ansökan får man svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

2. Projektprogram – Hur ska huset och området utformas?

När vi har hittat platsen att bygga på börjar arkitekten skissa på utformningen av projektet utifrån våra och detaljplanens krav. Detaljplanen talar om hur vi får utforma marken och huset: hur många våningar vi får bygga, om det är ett naturområde som behöver skyddas osv. Finns det  ingen detaljplan så måste en sådan upprättas av kommunen genom ett så kallad planarbete.
 
Planarbetet leds at kommunen som bland annat redovisar ett förslag till detaljplan. De som berörs av förslaget har rätt att tycka till om hur utformningen av planen påverkar dem i ett så kallad samråd. När detaljplanen har godkänts kan projektet fortsätta.

3. Projektering och upphandling – Hur ska huset se ut och vem ska bygga det?

Nu formges och konstrueras lägenheterna. Ritningar och beskrivningar tas fram - de igger till grund för upphandlingen av entreprenören. Nu ansöker vi också om bygglov för projektet.

4. Byggnation och uthyrning – Nu bygger vi!

Här bygger vi! Vi förhandlar med Hyresgästföreningen kring hyresnivåerna. Uthyrningen till våra hyresgäster startar. Inflyttningen planeras och huset invigs.

5. Inflyttning och överlämning – Hur ska vi sköta om huset på bästa sätt?

Nu flyttar hyresgästerna in! Drift- och skötselinstruktioner tas fram och vår Förbovärdar får utbilning i de tekniska systemen. En hyresgästenkät skickas ut för att se hur hyresgästerna trivs i sitt nya boende. Garantibesiktning görs efter två och fem år, men vi förvaltar byggnaden under hela husets livslängd.