Gå direkt till innehåll

projekt hulan

Förbos bostadsområde Hulan i Lerum är under utveckling. Under flera år har vi hållit på med ett underhållsprojekt där vi rustat upp fasader och utemiljö.

På Hulan i Lerum har Förbo crika 300 lägenheter. Under fem år så har vi rustat upp bostadsområdet utifrån önskemål som framkommit i en tidig dialog med hyresgästerna. I Hulan kom man fram till att underhållet skulle ske utan en prishöjning på hyran vilket fått sätta ramarna för arbetet.

Detta är klart

Det som utförts på Hulan är bland annat:

  • Fasadmålning

  • Vissa gavlar har fått ny tegelfasad

  • Renovering av tvättstugor med fokus på tillgänglighet

  • Relining, invändig reparation av rörledningar, för två hus

  • Ny utformning av utemiljön framför husen i form av nya sittplatser, spaljéer, cykelställ, gångar och växtbäddar. 

  • Vi har tagit bort brevinkasten och alla har fått en ny brevlåda

  • Asfaltering av flera gångvägar

  • Lekplatsen har gjorts om.

Illustration över nya lekplatsen på Hulan.

Illustration över nya lekplatsen på Hulan.

Detta återstår

  • En helt ny aktivitetspark kommer att anläggas i området. Tidplan för detta återkommer vi med.

Håll dig informerad

Du som bor i Hulan kommer att få regelbundna utskick under rubriken "Projekt Hulan" under arbetets gång. Kolla gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella då vår primära kommunikationskanal är mejl. Du är alltid välkommen att kontakta vår ombyggnadssamordnare Lena Backner på 031-746 50 76 om du har några frågor eller funderingar.