Sommarjobbare

Dags att söka till sommarjobb!
Nu är det hög tid att söka till sommarjobbsbussen där du hänger med till Förbos bostadsområden och arbetar med att göra fint och hålla rent! Vi har även sommarjobb inom fastighetsskötsel för dig med körkort. 

Kivra digital brevlåda

Förbo ansluter sig till Kivra
Förbo ansluter sig till tjänsten Kivra som är en digital brevlåda knuten till personnummer. Om du som hyresgäst är ansluten till Kivra får du automatiskt din hyresavi dit.

Med snö och kyla följer även snöröjning och halkbekämpning
För att vi ska vara så förberedda som möjlig när snön väl börjar att falla har vi haft förberedande möten med våra entreprenörer. Vi har bland annat satt upp en tydlig prioritetsordning för snöröjningen.

Pilotprojekt kring fiber drar snart igång
Vi ska fiberansluta våra boenden i två kommuner per år, Härryda och Kungälv under 2020 och Mölndal och Lerum under 2021. Du kommer att få information när det är dags för just ditt område.

Justerad hyra för parkeringsplatser och smålokaler
För 2020 justerar vi hyrorna på p-platser, garage, carportar och smålokaler med 5%. De nya hyrorna är med på avin från och med januari. Här kan du läsa mer om varför vi behöver justera hyrorna.

Brandskydd och säkerhet
Under det mörka vinterhalvåret tänds många ljus inomhus. Det är mysigt men det finns många risker med levande ljus och det gäller att vara försiktig och att alltid släcka ut ljusen när man lämnar rummet.