Gå direkt till innehåll

områdesutveckling - Mötesplatser 

På Förbo arbetar vi med att utveckla våra bostadsområden. För oss innebär det att vi tar ett helhetsansvar när vi ska göra större satsningar, oavsett om det gäller helt nya områden eller befintliga områden. Så här arbetar vi med mötesplatser enligt vårt arbetssätt med områdesutveckling.

illustration glada människor som hoppar

En levande och trygg boendemiljö, där människor rör sig i området är en grundförutsättning för trivsel. Förbo bygger in naturliga mötesplatser för att det ska uppstå fler anledningar för människor att vistas i den gemensamma miljön, vilket bidrar till en känsla av trygghet. 

I anslutning till det största bostadsområdet i varje ägarkommun kommer det därför att stå en aktivitetspark. Parkerna bidrar till att fler vill vistas i områdena och att vi skapat mötesplatser för barn och vuxna, boende och gäster, förskolor och skolor. Läs mer om våra aktivitetsparker här.