Gå direkt till innehåll

områdesutveckling - Nybyggnation

På Förbo arbetar vi med att utveckla våra bostadsområden. För oss innebär det att vi tar ett helhetsansvar när vi ska göra större satsningar, oavsett om det gäller helt nya områden eller befintliga områden. Så här arbetar vi med nybyggnation enligt vårt arbetssätt med områdesutveckling.

illustrerad lyftkran

Vår erfarenhet är att variation är en nyckelfaktor för social hållbarhet. Stadsdelar och bostadsområden med blandade bostadstyper, upplåtelseformer, gestaltning och utomhusmiljöer blir mer levande och välkomnande bostadsmiljöer. 

I det mest välmående samhället blandas inte bara bostäder och verksamheter, utan också olika boendeformer, mötesplatser och serviceutbud. För att få in andra ägandeformer vid utvecklingen av nya och befintliga områden vill vi som fastighetsägare hitta andra aktörer att samarbeta med.