Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

tillgänglighetsredogörelse för förbo.se

Förbo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Detta är vår tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur förbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vår ambition är att som lägst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket i stort sätt motsvarar branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet med titeln "brister" för mer information om de delar som vi arbetar med att förbättra.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från förbo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du behöver.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs under nästa rubrik.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Flera filmer saknar alternativa sätt att ta till sig informationen.

  • Alla pdf:er är inte tillgängliga. I arbetet med att tillgängliggöra våra pdf:er har vi valt att prioritera anmälningsblanketter och dokument av stor vikt för våra hyresgäster. Av oskäligt betungande skäl har vi beslutat att större produktioner där motsvarande innehåll inte finns på webbplatsen kommer att tillgänglighetsanpassas först för de produktioner som startar 2021. Detta gäller till exempel Förbobladet och Hållbarhets- och årsredovisningen.

  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.

  • På vissa sidor finns information som inte är fullt tillgänglig, till exempel då vi visar upp innehåll från en extern webbplats i en iFrame.

Ytterligare ett antal tillgänglighetsproblem är kopplade till våra köpta plattformar, där har vi en dialog med våra leverantörer. Våra leverantörer av dessa tjänster jobbar på att helt tillgänglighetsanpassa sina tjänster vilket kommer märkas i kommande versionsuppdateringar. 

Hur vi testat webbplatsen

I april 2020 genomförde konsultbolaget Metamatrix en oberoende teknisk granskning av förbo.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Den granskningen ligger till grund för utlåtandet ovan.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 18 januari 2022.