!

Observera att det nu är två olika inloggningar beroende på vad du önskar göra. Sök ledigt är för dig som vill söka bostad/parkering, se dina köpoäng eller registrera dig i vår kö. Mina sidor är för dig som är hyresgäst. Sök ledigt - här ser du dina poäng och söker bostad

Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om projektet Mitt i Lindome

Här hittar du frågor och svar som rör projektet Mitt i Lindome, både om utvecklingen av området och renoveringen. 

Mölndals stad har sedan en tid ökat fokus på Lindomes utveckling och flera olika uppslag kring framtida planer diskuteras. Det är flera som vill bygga bostäder och annan service i Lindome centrum, vilket kommer att utveckla området på flera olika plan. Vi på Förbo har också planer för framtiden och arbetar just nu i samråd med kommunen på en detaljplan för våra två gårdar. Vi planerar att renovera två tredjedelar av våra befintliga hus i Lindome centrum och ersätta resterande hus med nya hus. På så vis kan vi tillföra fler lägenheter till området och dessutom bygga tillgängliga lägenheter med hiss och andra bekvämligheter. Med nya hus och förändrad utformning på gårdarna möjliggör vi för öppnare gårdar och tryggare stråk.

Nytt boende och flytt

Jag bor i ett ersättningshus, när behöver jag flytta?

När det börjar bli dags för dig att flytta kommer vi att kontakta dig. Så här ser den ungefärliga tidplanen ut:

  • Etapp 1 flytta om hyresgäster 2023

  • Etapp 1 Rivning och byggnation 2024–2026

  • Etapp 2 flytta om hyresgäster 2025

  • Etapp 2 Rivning och byggnation 2026–2028

  • Etapp 3 flytta om hyresgäster 2027

  • Etapp 3 Rivning och byggnation 2028–2030

Etapp 1 kommer att få erbjudanden om andra lägenheter under 2023, etapp 2 kommer att bli erbjudna nya lägenheter tidigast 2025 och etapp 3 tidigast 2027. Mycket kan hända under tiden och tidplanen kan komma att bli förskjuten. 

Hur får jag en ny lägenhet?

Hur vi kommer att erbjuda lägenheter rent praktiskt får vi återkomma med. Det är ett arbete vi håller på att utforma nu. 

Vilka kommer att erbjudas nya bostäder?

Har du ett hyreskontrakt i ett hus som ska ersättas kommer du att erbjudas en annan permanent bostad. Har du ett korttidskontrakt kommer du inte att bli erbjuden en annan bostad utan får söka nytt boende själv.

Får jag bo kvar i mitt område?

Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt område. Vi har andra områden i Lindome och Mölndal med likvärdiga lägenheter som vi kommer att kunna erbjuda också. 

Vad menar ni med likvärdig lägenhet? 

Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt försöka matcha den lägenheten du har idag i standard, antal kvadrat och rum. 

Kommer jag få behålla mina köpoäng om jag accepterar ert erbjudande om en ersättningslägenhet?

Ja, du kommer att behålla dina köpoäng.

Vem bekostar flytten? 

Vi håller på att utreda frågan men kan inte svara på det i nuläget. Du kommer att få ett svar i god tid innan det är dags att flytta.

Har ni någon prioriteringsordning? Exempelvis oss med barn. 

Vi håller på och arbetar med en prioriteringsordning. Vissa hushåll har större incitament att bo kvar i området och det behöver vi ta i beaktande. 

Jag har nytt kök i min lägenhet idag, jag vill ha samma standard i den lägenhet jag flyttar till. 

Vi ser över möjligheten att flytta med köksluckor till det nya boendet. Det är dock lite individuellt hur det är möjligt och om det passar i det nya köket. 

Kan jag som bor i ett ersättningshus byta lägenhet med någon annan?

Nej, vi kommer inte att tillåta några byten i de husen. Det kommer enbart erbjudas korttidskontrakt i ersättningshusen om det blir lediga lägenheter. 

Jag bor i ett ersättningshus, om jag nu ser en ledig lägenhet som jag kan tänka mig att flytta till, kan jag föra dialog med Förbo och göra det redan nu? 

Vi kommer inte att flytta några hyresgäster innan detaljplanen har vunnit laga kraft och vi kan starta igång projektet. Du kan däremot söka andra lägenheter på dina egna poäng om du vill flytta redan nu. 

Nyproduktionen och förtur

Vad blir hyran på de nya lägenheterna?

Vi har inte projekterat för de nya husen eller förhandlat med Hyresgästföreningen så vi kan dessvärre inte säga vad hyrorna kommer att bli för lägenheterna i de nya husen. 

Kommer vi att få förtur till de nya lägenheterna som byggs?

De hyresgäster som bor i husen som ska ersättas med nya kommer få förtur till de nya lägenheterna som ska byggas i området. Därefter kommer övriga som bor i Lindome centrum att få chans att hyra lägenheterna i de nya husen innan vi lägger ut allt på vår webbplats för vem som helst att söka. 

Kommer radhusen att ingå i förturen till nyproduktionerna? 

Alla boende i Lindome centrum kommer att få förtur till radhusen samtidigt och då söker man på sina egna poäng. Efter att boende i Lindome centrum fått chansen att hyra radhusen kommer de som fortfarande är lediga att läggas ut på förbo.se för alla att söka.

Kommer det att finnas fyror i det befintliga beståndet för de som har det idag? 

Vi håller på att se över utbudet av fyror. Behöver man en fyra kan man behöva byta område. 

Barn som bor hemma och om också står i bostadskön, får de också förtur till de nya husen och kan söka?

Ja, det får också förtur och kan söka nyproduktionen i området. 

Kommer det att startas en samrådsgrupp för nyproduktionen? 

Vi kommer inte att ha en samrådsgrupp för nyproduktionen. Vi tar höjd för en variation av yta och antal rum i de nya husen så att det ska finnas alternativ för en bred massa. Arbetet med detaljplanen och de nya husen är en kommunalprocess där det finns möjlighet att tycka till om planen.

Renoveringen i området

Vilket hus ska ni renovera härnäst och när?

Tanken är att Dotegården 1–3, 37–38 och 39–41 kommer att ingå i nästa etapp. Vi kommer att starta arbetet med den etappen tidigast sommaren 2023. Vi återkommer med mer specifika tider och information när det närmar sig.

Kommer vi att få men i nyttjande för sveda och värk?

Det är inget vi kan svara på i dagsläget utan vi får utvärdera hur renoveringsarbetet fortlöper framöver. Du kommer inte att få något men i nyttjande för att byta lägenhet. 

Kommer det att startas en ny samrådsgrupp för den fortsatta renoveringen?

Vi har haft samråd inför starten av renoveringen. Den fortsatta renoveringen kommer i stort sett att se likadan ut i resterande hus på gårdarna så det finns inget nytt att samråda om. Man kan alltid höra av sig till oss om man har frågor eller funderingar. När det är dags att utforma utemiljön på gårdarna kommer vi att starta en samrådsgrupp för att utveckla utemiljön tillsammans med boende i området. 

Detaljplanens utformning

Hur kan jag påverka detaljplanen?

När detaljplanen går ut på samråd har du som hyresgäst möjlighet att skicka in dina synpunkter till kommunen. Efter samrådstiden går kommunen igenom alla yttranden och svarar på samtliga. Då kan detaljplanen arbetas om ifall det skulle behövas. 

Vilka hus ska ni riva och ersätta med nya?

Första etappen för att ersätta hus med nya är Dotegården 9–14 och Almåsgången 6.
Andra etappen är Smörkullegården 5–10 och tredje etappen innefattar Dotegården 27–32. 

Vad händer med parkeringarna, blir jag av med min garageplats?

Ja, parkeringsdäcket kommer att ersättas med nya lägenheter och då försvinner dessa platser. Parkeringsdäcket kommer att ersättas med markparkeringar. För att kunna nyttja parkeringsplatserna så effektivt som möjligt samt möta framtida behov av exempelvis laddinfrastruktur kommer tillståndsparkering införas i området.

Samråd och dialog

Varför har ni inte pratat med oss boende om det här innan?

Vi har gått ut med information om detaljplanen i ett tidigt skede så att du som boende hos oss ska få informationen i god tid och få chans att ställa dina frågor till oss. I vanliga fall är det först vid samrådet som detaljplanen blir offentlig. Vi behövde också vänta in politiska beslut innan vi kunde gå ut och prata med er om den nya detaljplanen.

Ska detta inte ske i samråd med Hyresgästföreningen?

Detaljplanen arbetas fram med kommunen. Hyresgästföreningen är inkopplad på renoveringsdelarna där vi både förhandlar och har med representanter i en samrådsgrupp. 

Får ni verkligen bara lov att riva hus hur som helst? 

Vi råder över hur vi utvecklar våra fastigheter och områden. Det är också en dialog och process vi har tillsammans med kommunen i arbetet med detaljplanen. Vi har utrett olika alternativ och kommit fram till att det här är det bästa alternativet för området. Vi renoverar 2/3 av området och tillskapar ytterligare bostäder genom att ersätta 1/3 av husen med nya.