Gå direkt till innehåll
Papper

Vi bygger nytt 

Hyresrätten är en efterfrågad boendeform och efterfrågan är större än utbudet i samtliga Förbos fyra kommuner. Därför behövs fler lägenheter. Förbo utvecklar beståndet genom att bygga nya, attraktiva hyresrätter. Det bidrar också till kommunernas utveckling och framgång. 

Visualisering av Säteriets förtätning

Planerad: Säteriet, Mölnlycke

Säteriet växer och vi planerar att utveckla området med ca 300 nya bostäder med varierande upplåtelseform. 

Björkås Ytterby

Planerad: Björkås, Ytterby

Vi planerar att utveckla vårt befintliga bostadsområde och tillföra runt 250 nya bostäder med varierand upplåtelseform. 

Visualisering av Höjden

Planerad: Höjden, Lerum

Vi utvecklar Höjdenhemmet och bygger cirka 240 lägenheter, varav flertalet blir vårdboende. 

Planskiss över förtätningen i Lindome

Planerad: Lindome centrum

I Lindome centrum rustar vi upp Dotegården och Smörkullegården. Vi planerar även att utveckla området med ca 100 nya lägenheter.

Balltorp Mölndal

Planerad: Balltorp, Mölndal

Vi planerar för att utveckla vårt bostadsområde i Balltorp med 600 nya bostäder med varierad upplåtelseform.