Gå direkt till innehåll

Hållbara Björkås

Vi har renoverat loftgångar, byggt och invigt aktivitetsparken tillsammans med er och installerat bergvärmepumpar för ett stabilare varmvattenflöde. Nu är det dags att starta igång utredningen inför en större renovering av Björkås! 

Vår ambition var att starta områdesutvecklingen av Björkås för några år sedan, men vi behövde dessvärre prioritera om. Ett annat av våra stora bostadsområden var i större behov av underhållsåtgärder vilket gjorde att vi fick skjuta på renoveringsarbetena i Björkås. Vi har inte kapacitet att driva för många stora projekt samtidigt utan får alltid göra avvägningar av var insatser behövs mest. Förbo kommer att genomföra en del utredningar i Björkås under året för att ta reda på vad vi behöver åtgärda i kommande renovering. Vi kommer bland annat att filma stammar (rör), besiktiga några badrum och kök samt mäta fukt i källare. Du blir meddelad om vi behöver komma in i din lägenhet.

Det här ska vi göra 

Redan nu vet vi några nödvändiga åtgärder som kommer att ingå i renoveringen: 

  • Stammar (större rör som går genom fastigheten)

  • Badrum

  • Ventilation

  • Konvertering av direktverkande el till vattenburen värme

Utredningarna som görs under året kan visa på ytterligare renoveringsbehov. När utredningarna är klara återkommer vi med vilka specifika åtgärder som vi behöver utföra på husen. 

Tidplan för utredningar och renovering

Vår plan är att göra alla utredningar under 2023. Under den tiden kan en del entreprenörer röra sig i området. Vi planerar att starta renoveringen av första huset, Hällebergsgatan 62-64, under 2024. Innan renoveringen kan starta ska vi att förhandla den hyreshöjning som renoveringen medför och samla in hyresgästintyg från hyresgäster som bor på Hällebergsgatan 62-64. 

Individuell mätning av el

En annan del i renoveringsarbetet är att byta kollektiv mätning till individuell mätning av el i husen. Det innebär att du kommer att betala för din egen användning av hushållsel istället för en schablonsumma på din hyra. Även detta kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen.

Detaljplan för utveckling av Björkås 

Arbetet med detaljplanen har dragit ut på tiden. När detaljplanen går ut på granskning har du som skickat in synpunkter under samrådsförfarandet ytterligare en chans att tycka till om den. När detalj-planen läggs ut kommer kommunen att gå ut med information om det. Vi på Förbo kommer också att skicka ut information om det via Mina sidor.

Vi planerar att ta ett helhetsgrepp om Björkås och utveckla området på flera sätt. En del av den utvecklingen innebär att vi kommer att renovera de befintliga husen men även tillföra nya bostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. De nya husen planeras att byggas i skogskanten vid vändplatsen längst upp på Hällebergsgatan, samt söder om  huvudvägen, där det idag är en lång parkering.

Det här är ett arbete som ligger längre fram i tiden och det kommer att pågå i flera år. Utvecklingen ska ske etappvis så att du som bor i området kan leva som vanligt. I detaljplanen har vi möjliggjort för flera scenarier med nya hus så att vi inte ska behöva ändra eller göra nya detaljplaner framöver. Det är långsiktiga planer och vissa projekt ligger många år fram i tiden. 

Håll dig informerad

Du som bor i Björkås kommer att få regelbundna utskick under rubriken Hållbara Björkås under arbetets gång. Kolla gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella på Mina sidor då vår främst skickar informationen digitalt.