Gå direkt till innehåll

Hållbara Björkås

Snart ska vi börja bygga aktivitetsparken i Björkås! Vi har haft dialogmöten, ljusfest och förslagsvisning och planerar nu att börja bygga parken under våren 2021. Vi inleder arbetet med ett uppstartsmöte med entreprenörerna. När de ger oss en tidplan så återkommer vi med ett datumför byggstart.

Arbete med detaljplanen

Arbetet med detaljplanen håller fortfarande på och förtillfället utförs arkeologiska undersökningar i området. Vanligtvis tar det cirka 1,5–2 år att ta fram en ny detaljplan. Under den tiden kommer planen att läggas ut på samråd och i den processen har du som bor i området möjlighet att tycka till. När detaljplanen läggs ut på samråd skickar vi ut ett meddelande via Mina sidor.

Under året som har gått har vi behövt prioritera om. Vi har flera stora projekt i gång för tillfället och vi har inte kapacitet att driva för många samtidigt.

Vi har ett annat stort bostadsområde som är i störrebehov av underhållsåtgärder vilket gör att vi behöver fokusera på det under en tid. Därför har vi valt att flytta fram arbetet med Björkås.

Vi kommer att utveckla Björkås, men inte riktigt i den snabba takt som var tänkt från början.

Klara och kommande arbeten i området

Under året har vi utfört en del arbeten så som:

  • Renoverat loftgångarna.

  • Ordnat en ny mötesplats på Hällebergsgatan 14 med sittbänk och bord.

  • På Hällebergsgatan 42–44 har vi gjort om en rabatt till gräsmatta, planterat några marktäckande växter och bytt ut ett cykelställ.

  • Röjt sly i delar av naturmarken i området och beskurit träd.

Under nästa år kommer vi att säkra upp trappor iområde som glider isär och vi ska även byta ut ettantal trasiga cykelställ. Vi planerar också att byta ut tre elpannor till bergvärmepump. Det har varit en del problem med varmvattnet i några hus och genom att byta ut dessa pannor löser vi det problemet. När vi bygger den nya aktivitetsparken kommer vi också att rätta till trapporna ner till aktivitetsparken.

Håll dig informerad

Du som bor i Björkås kommer att få regelbundna utskick under rubriken Hållbara Björkås under arbetets gång. Kolla gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella då vår primära kommunikationskanal är mejl.