Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om projektet Mitt i Lindome

Här hittar du frågor och svar som rör projektet Mitt i Lindome, både om utvecklingen av området och renoveringen. 

Mölndals stad har sedan en tid ökat fokus på Lindomes utveckling och flera olika uppslag kring framtida planer diskuteras. Det är flera som vill bygga bostäder och annan service i Lindome centrum, vilket kommer att utveckla området på flera olika plan. Vi på Förbo har också planer för framtiden och arbetar just nu i samråd med kommunen på en detaljplan för våra två gårdar. Vi planerar att renovera två tredjedelar av våra befintliga hus i Lindome centrum och ersätta resterande hus med nya hus. På så vis kan vi tillföra fler lägenheter till området och dessutom bygga tillgängliga lägenheter med hiss och andra bekvämligheter. Med nya hus och förändrad utformning på gårdarna möjliggör vi för öppnare gårdar och tryggare stråk.

Nytt boende och flytt

Jag bor i ett ersättningshus, när behöver jag flytta?

När det börjar bli dags för dig att flytta kommer vi att kontakta dig. Etapp 1 kommer att få erbjudanden om andra lägenheter under 2024, etapp 2 kommer att bli erbjudna nya lägenheter tidigast 2026 och etapp 3 tidigast 2028. Mycket kan hända under tiden och tidplanen kan komma att bli förskjuten. 

Hur får jag en ny lägenhet?

Hur vi kommer att erbjuda lägenheter rent praktiskt får vi återkomma med. Det är ett arbete vi håller på att utforma nu. 

Vilka kommer att erbjudas nya bostäder?

Har du ett hyreskontrakt i ett hus som ska ersättas kommer du att erbjudas en annan permanent bostad. Har du ett korttidskontrakt kommer du inte att bli erbjuden en annan bostad utan får söka nytt boende själv.

Får jag bo kvar i mitt område?

Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt område. Vi har andra områden i Lindome och Mölndal med likvärdiga lägenheter som vi kommer att kunna erbjuda också. 

Vad menar ni med likvärdig lägenhet? 

Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt försöka matcha den lägenheten du har idag i standard, antal kvadrat och rum. 

Kommer jag få behålla mina köpoäng om jag accepterar ert erbjudande om en ersättningslägenhet?

Ja, du kommer att behålla dina köpoäng.

Vem bekostar flytten? 

Vi håller på att utreda frågan men kan inte svara på det i nuläget. Du kommer att få ett svar i god tid innan det är dags att flytta.

Har ni någon prioriteringsordning? Exempelvis oss med barn. 

Vi håller på och arbetar med en prioriteringsordning. Vissa hushåll har större incitament att bo kvar i området och det behöver vi ta i beaktande. 

Jag har nytt kök i min lägenhet idag, jag vill ha samma standard i den lägenhet jag flyttar till. 

Vi ser över möjligheten att flytta med köksluckor till det nya boendet. Det är dock lite individuellt hur det är möjligt och om det passar i det nya köket. 

Kan jag som bor i ett ersättningshus byta lägenhet med någon annan?

Nej, vi kommer inte att tillåta några byten i de husen. Det kommer enbart erbjudas korttidskontrakt i ersättningshusen om det blir lediga lägenheter. 

Jag bor i ett ersättningshus, om jag nu ser en ledig lägenhet som jag kan tänka mig att flytta till, kan jag föra dialog med Förbo och göra det redan nu? 

Vi kommer inte att flytta några hyresgäster innan detaljplanen har vunnit laga kraft och vi kan starta igång projektet. Du kan däremot söka andra lägenheter på dina egna poäng om du vill flytta redan nu. 

Vad händer med mina poäng när jag flyttar från lägenhet som har korttidskontrakt i Lindome?

  • Söker du en lägenhet på korttidskontrakt behåller du dina poäng.

  • Söker du en annan lägenhet, som inte är korttid, nollställs dina poäng. Skulle du söka dig till en annan korttidslägenhet nollställs inte poängen.

  • Bor du i en korttidslägenhet och säger upp avtalet och flyttar från Förbo nollställs poängen.

Nyproduktionen och förtur

Vad blir hyran på de nya lägenheterna?

Vi har inte projekterat för de nya husen eller förhandlat med Hyresgästföreningen så vi kan dessvärre inte säga vad hyrorna kommer att bli för lägenheterna i de nya husen. 

Kommer vi att få förtur till de nya lägenheterna som byggs?

De hyresgäster som bor i husen som ska ersättas med nya kommer få förtur till de nya lägenheterna som ska byggas i området. Därefter kommer övriga som bor i Lindome centrum att få chans att hyra lägenheterna i de nya husen innan vi lägger ut allt på vår webbplats för vem som helst att söka. 

Kommer radhusen att ingå i förturen till nyproduktionerna? 

Alla boende i Lindome centrum kommer att få förtur till radhusen samtidigt och då söker man på sina egna poäng. Efter att boende i Lindome centrum fått chansen att hyra radhusen kommer de som fortfarande är lediga att läggas ut på förbo.se för alla att söka.

Kommer det att finnas fyror i det befintliga beståndet för de som har det idag? 

Vi håller på att se över utbudet av fyror. Behöver man en fyra kan man behöva byta område. 

Barn som bor hemma och om också står i bostadskön, får de också förtur till de nya husen och kan söka?

Ja, det får också förtur och kan söka nyproduktionen i området. 

Kommer det att startas en samrådsgrupp för nyproduktionen? 

Vi kommer inte att ha en samrådsgrupp för nyproduktionen. Vi tar höjd för en variation av yta och antal rum i de nya husen så att det ska finnas alternativ för en bred massa. Arbetet med detaljplanen och de nya husen är en kommunalprocess där det finns möjlighet att tycka till om planen.

Renoveringen i området

Vår ombyggnadsamordnare kommer att ha ett personligt möte med var och en innan renoveringen startar och då kan personliga frågor som dessa diskuteras för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för den enskilde hyresgästen

  • Om man inte kan bo i en ersättningslägenhet pga funktionsvariation, vad händer då?

  • Om man har bostadsanpassning, ordnar Förbo med det i den tillfälliga lägenheten?

  • Kan man få hjälp med att flytta sina saker om man inte klara det själv? 

 

Vilket hus ska ni renovera härnäst och när?

Just nu pågår renoveringen av Dotegården 37 och 38 och vi kommer att forsätta med 15-18 efter sommarsemestern.

Var kommer jag att bo under tiden renoveringen pågår?

Om du inte har möjlighet att bo hos någon vän eller anhörig under renoveringen kommer Förbo att erbjuda dig en tillfällig lägenhet i området. 

Hur länge pågår renoveringen inne i min lägenhet? 

Det invändiga arbetet i lägenheten kommer att pågå i ca 12 veckor.

Kommer jag att ha tillträde till lägenheten under renoveringen? 

Lägenheten är entreprenörens arbetsområde så vi måste ha en dialog med dem innan vi vet hur vi ska hantera det.

Vad blir den nya hyran? 

Den nya hyran kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen.

Vad händer med förråden? Ska det göras något där eller kan man ha kvar sina saker? 

I nuläget tror vi inte att förråden på nummer 37 och 38 kommer att behöva tömmas men däremot kommer troligen entreprenörerna att behöva tillgång till flera av dem för installation av rör. 

Behöver jag tömma mitt kök och var ska jag då förvara mina saker? 

Du kommer att få flyttlådor av oss för att packa ner dina tillhörigheter och lådorna förvaras i mitten av varje rum så att entreprenörerna får utrymme att arbeta.

Om något går sönder under renoveringen, vad händer då?

Om något går sönder i samband med renoveringen finns det försäkringar som täcker skador.

Förbo ska gå runt och titta i alla lägenheter för att se vad de kan återanvända, hur gör man då med hyreshöjningen? Får alla olika hyror då? 

Förbo tänker hållbart både när det gäller miljö och ekonomi och kommer att besiktiga alla lägenheter innan de renoveras för att se om det går att återanvända tex köksluckor eller vitvaror. Allt som installeras i renoveringen kommer att vara fabriksnytt. Om det finns något som kan återanvändas kommer det inte att installeras i en nyrenoverad lägenhet.

De som har renoverat sin lägenhet med Personliga hem innan renoveringen, hur hanteras det? 

När renoveringen är klar och man börjar betala den nya hyran kommer alla gamla tillval att plockas bort, man betalar tex inte för två diskmaskiner.

Har Förbo någon koll på hur länge någon haft korttidskontrakt? Flyttar man ut i turordning? 

Det har tydligt framgått att alla korttidskontrakt har uppsägningstid på 1 månad. Det finns ingen turordning när det är dags att säga upp korttidskontrakten utan det beror bland annat på vilka lägenheter som kommer att behövas som tillfälliga lägenheter i renoveringen.

Vid första renoveringsetappen hänvisade Förbo till Personliga hem för tillval, hur blir det till kommande etapper? 

Förbo tittar på möjligheten att erbjuda vissa Personliga hem-produkter i samband med renoveringen, tex målningspaket i rum som inte ingår i renoveringen

Kommer det att startas en ny referensgrupp för den fortsatta renoveringen?

Vi har haft samråd inför starten av renoveringen. Den fortsatta renoveringen kommer i stort sett att se likadan ut i resterande hus på gårdarna så det finns inget nytt att samråda om. Man kan alltid höra av sig till oss om man har frågor eller funderingar. När det är dags att utforma utemiljön på gårdarna kommer vi att starta en referensgrupp för att utveckla utemiljön tillsammans med boende i området. 

Detaljplanens utformning

Hur kan jag påverka detaljplanen?

Detaljplanen har vunnit laga kraft och går inte längre att påverka.

Vilka hus ska ni riva och ersätta med nya?

Första etappen för att ersätta hus med nya är Dotegården 9–14 och Almåsgången 6.
Andra etappen är Smörkullegården 5–10 och tredje etappen innefattar Dotegården 27–32. 

Vad händer med parkeringarna, blir jag av med min garageplats?

Ja, parkeringsdäcket kommer att ersättas med nya lägenheter och då försvinner dessa platser. Parkeringsdäcket kommer att ersättas med markparkeringar. För att kunna nyttja parkeringsplatserna så effektivt som möjligt samt möta framtida behov av exempelvis laddinfrastruktur kommer tillståndsparkering införas i området. 

Får ni verkligen bara lov att riva hus hur som helst? 

Vi råder över hur vi utvecklar våra fastigheter och områden. Det är också en dialog och process vi har tillsammans med kommunen i arbetet med detaljplanen. Vi har utrett olika alternativ och kommit fram till att det här är det bästa alternativet för området. Vi renoverar 2/3 av området och tillskapar ytterligare bostäder genom att ersätta 1/3 av husen med nya.