Förbo sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Förbo:s tjänster godkänner du detta.Om cookies och personuppgifter

Jag förstår
Gå direkt till innehåll

Frågor och svar om utvecklingen av Säteriet

Nya bostäder och utveckling av området

Alla gröna ytor i området försvinner och det blir för tätt mellan husen. 

På en boendedialog som vi hade för ett par år sedan kom det fram att flera av parkeringsytorna och de gröna slänterna i området upplevdes som otrygga. Genom att bygga fler hus, gator med tillhörande belysning hoppas vi att kunna få bukt på den känslan. 

Hur höga blir nya husen? Hur mycket insyn kommer jag att få i min lägenhet? 

På flera av gårdarna har vi arbetat med utformningen så att insynen ska bli så minimal som möjligt. Vi har till exempel inte planlagt för huskroppar exakt mitt emot varandra utan arbetat så att gavlarna på de nya husen kommer att vätta mot vårt befintliga bestånd i området. Vi arbetar även med de nivåskillnader som finns i området och har planlagt för hus i olika antal våningar. Våra hus är trevåningshus och de hus som precis kommer att angränsa våra hus kommer också att vara tre våningar. 

Folk kör mycket snabbt i området idag, det kommer att öka om fler flyttar hit. 

Vi har fått till oss att det främst är på Platåvägen som det körs snabbt idag. Vi har planer på att rusta upp Platåvägen. Den kommer att få en större av känsla att vara en ”kvartersgata” än så som det är idag. Det kommer att bli en ordentlig gångbana, cykelbana, trädplanteringar och övergångsställen kring vägen. På så vis hoppas vi att bilister sänker farten.

Naturreservatet som omgärdar Säteriet, ska det vara kvar? 

Naturreservatet kommer att vara kvar. 

Det kommer att bli mer otryggt om fler flyttar hit. 

Att fler få möjlighet att bo på Säteriet ser vi inte som en risk för att det blir otryggt. Att blanda upplåtelseformer med hyresrätter, bostadsrätter och radhus har varit en lyckad kombination i andra områden. Vi tror att detta är ett bra koncept för att få till en levande och hållbar stadsdel.

Vi har redan bott på en byggarbetsplats i flera år, varför måste vi fortsätta med det?

Säteriet har utvecklats under flera år. Det är utmaningar som flera av miljonprogrammen runt om i Sverige står inför. Vi har koncentrerat renoveringsarbetet från gård till gård så att så få boende som möjligt har fått någon inverkan på vardagslivet på grund av renoveringarna. Vi kommer att fortsätta att arbeta med ett projekt i taget. Det innebär att de nya husen kommer att byggas etappvis och vardagslivet kan fortgå på Säteriet. 

Varför bygger ni här när det finns andra områden i Mölnlycke ni kan bygga på? 

Säteriet är ett område som är väldigt attraktivt med närhet till centrum, natur och goda kommunikationer. Det finns goda möjligheter till fler bostäder i området på vår egen mark. Att komplettera våra egna bostadsområden med fler bostäder är något vi gör kontinuerligt, men det är inte i alla områden det fungerar. 

Kommer vi att få vattenbrist i området när fler flyttar hit?

Det ska byggas en tryckpumpsstation som kommer att förbättra vattentrycket i området och kunna försörja fler boende med vatten. 

Hur blir det med utryckningsvägar för brandkåren när ni bygger fler fastigheter? 

Räddningstjänsten ställer sig positiv till att det blir fler vägar runt om i området, istället för samma väg in och ut som det är idag. På så vis blir det lättare vid uttryckning.

Trafiken i området kommer att öka och vi oroar oss för våra barn. 

När fler får möjlighet att bo på Säteriet kommer det att bli en större aktivitet i området. Det kan bli fler bilar och det kan även bli fler gående i området. Vi har planer på att rusta upp Platåvägen vilket kommer att ge den en mer känsla av ”kvartersgata” istället för tom väg. Det kommer att bli en ordentlig gångbana, cykelbana, trädplanteringar och övergångsställen kring vägen. På så vis hoppas vi att bilister sänker farten. Bostadsrätterna som byggs har en lägre parkeringsnorm än vad vi har till våra hyresgäster, så nybyggnationerna behöver inte innebära att trafiken ökar speciellt mycket.