Gå direkt till innehåll

För lokalhyresgäster

Förbos områden ska vara levande och trygga. Därför vill vi blanda bostäder med verksamheter och företag. Du som lokalhyresgäst hos oss är viktig för hela bostadsområdet!

På denna sida hittar du som är lokalhyresgäst hos oss viktig information. Denna sida är under uppbyggnad och kommer att fyllas på successivt under 2021.

Lediga lokaler

Just nu har vi en ledig lokal i Landevi gårdar, Landvetter. Klicka här för mer information.

Möjlighet att söka hyresrabattstöd

Hyresrabattstödet är ett tillfälligt statligt stöd som söks av hyresvärden men som tar sikte på lokalhyresgäster i branscher som regeringen betraktar som särskilt utsatta – primärt avses hyresgäster inom handel, hotell och restaurang. För att söka stödet för perioden januari-mars 2021 måste du senast den 31 maj 2021 ingå en överenskommelse med Förbo om tillfällig hyresrabatt för den aktuella perioden. Läs mer här.

Ansökan görs av hyresvärden via Boverket och handläggs av länsstyrelsen. Ansökningsperioden är öppen från den 3 maj till och med den 30 juni 2021.

Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om att hyra lokal hos Förbo.

Kontakt

Du som hyr lokal hos Förbo har förmodligen en kontaktperson hos oss som du kan höra av dig till om du har några frågor. Om du är på jakt efter en lokal eller inte får tag på din kontaktperson kontakta Mats Carlsson, förvaltningschef på tel 031-746 50 04 eller mejl .