Gå direkt till innehåll

Höjdenvändan
- flerfamiljshus med plus på värmen! 

Höjdenvändan är Sveriges första plusvärmehus som byggs i flerfamiljshus. Här har vi byggt fyra tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje. Alla lägenheter har uteplats eller balkong. Lägenheterna som har 1 till 3 rum och kök är moderna, ljusa och välplanerade. Inflyttning skedde sommaren 2011.

Vad är plusvärmehus? 

Vår ambition att bygga energisnålt är hög och vi kompletterar fjärrvärme med solfångare. Under den varma årstiden kan vi producera mer värme än vad som förbrukas och låta överskottet gå tillbaka i fjärrvärmenätet. Under vintern kompletterar vi med fjärrvärme från biobränsle. Klicka här för att komma till en förklarande skiss

För planritningar, klicka här.

Ritning på entréfasad, klicka här.

Området ovanifrån, klicka här.

Färgsättning 1 - Spirea, klicka här.

Färgsättning 2 - Daggkåpa, klicka här

Färgsättning 3 - Silverek, klicka här.